Talmud – chtějí židé ovládnout svět?

Žádný národ na světě neprožíval a neprožívá tak neobvyklých a pohnutých dějin jako národ židovský. Dějiny Číňanů, Egypťanů, Peršanů, Arabů, Řeků, Římanů a jiných se rozvíjely přirozenou cestou. Tito národové válčili, vítězili, mohutněli a i upadali, vládli i byli porobováni,nebyli však odnikud vyháněni, nebyli periodicky pronásledováni a vybíjeni, nebylo jimi všeobecně a trvale opovrhováno. Zato národ židovský nebyl nikde dlouho trpěn. Všude, kam pronikl,vznikala antisemitská hnutí a to od dob nejstarších, všude vznikala židovská otázka,dodnes nevyřešená. Nelásku národů k Židům vysvětlují národní vlastnosti židovství, které má svoji morálku naprosto se rozcházející s mravním cítěním a mravními názory kulturních národů.Morálka Židů – to je nenávist, nesnášenlivost a opovrhování s nežidovskými národy.

lzi.jpg

Lži a podvody……

Židovství má svůj odvěký, tradicí s pokolení na pokolení, přenášený cíl: ovládnouti světa,podříditi si všechny národy. Tento cíl je vepsán do duše a do vědomí každého Žida, probíhá věky i tisíciletími, stal se přirozeným instinktem. Židovství žije a roste v přesvědčení, že národ židovský je Bohem vyvolený, aby vládl nad všemi ostatními národy. To nepovažuje Žid za utopii, to není přelud snů. Zříci se tohoto cíle, znamenalo by pro Žida zříci se podstaty židovství a žádati jeho historickou smrt. Dějiny všech národů nasvědčují tomu, že světové židovství se naprosto nezříká svých tužeb a cílů, že naopak houževnatě bojuje a každým rokem dobývá nových úspěchů a nových pozic, a že se nehodlá uspokojiti, dokud se nestane pánem ujařmeného lidstva. 

Bezprostředně po světové válce rabín Wein ve Štrasburku veřejně,v únoru roku 1919 ohlásil, že „blíží se vítězství Židů nad křesťany a vesmírem“, a Le PeupleJuife z 8. února 1919 napsal: „Světová revoluce, kterou brzy uzřímež, bude dílem našich rukou:tato revoluce nastolí vládu židovské rasy nad všemi ostatními.“ O něco dříve pak,10. ledna 1919, napsal časopis „Pro Izrael“: „Naše vláda, sestavená z moudrých finančníků,existuje již odedávna a všude bude nadále říditi celý svět.“Není to honosné, prázdné povídání novin. I kdyby Židé popírali, že mají mezi sebou tajnou vládu, tato vláda skutečně existuje. Bez vedoucího střediska nemohli by Židé, rozptýlení pocelém světě, uchovati své národní svébytnosti, nemohli by rozmnožovati svého bohatství a upevňovati svou moc.

Vládne zajisté jediné, neviditelné ústředí, vládne všemi prostředky židovství a tajně pokračuje v činnosti Synedrionu, konané až do XI. století zcela veřejně.Veliký ruský spisovatel a psycholog F. M. Dostojevskij praví: „Aby existoval po čtyřicet století na světě, tedy po celé téměř historické období lidstva, a k tomu v tak ucelené a neporušené jednotě, aby mohl vícekráte ztráceti svoji půdu, svoji vlast, svoji politickou neodvislost, zákony a téměř i víru – tak neobyčejně mocný a energický národ by nemohl obstáti bez státu ve státě, který si židovství dovedlo přes nejstrašnější tisíciletá honění a rozptylování všude a ve všech dobách uchovati.“ Židovství vytklo si poslání v lidstvu: vládnouti mu. Víru v ně a sílu k boji o ně čerpá z knihy, jež je mu světější Bible. Je to Talmud, je to učení, které vytvořili farizejové, odklonivší se od čistého zřídla Mojžíšova. 

Citace z knihy „Talmud, zdroj nenávisti“.

Buďte neposlušní a dejte prostor k přijímání informací z úhlu pohledu necenzurovaného a tudíž politicky nekorektního. Používejte tyto informace k reálnému pohledu na svět a na dění okolo nás samotných, nebezpečí je blíže, než si myslíme!

119284-article-ob6rw.jpg

Reklamy

35 komentářů to “Talmud – chtějí židé ovládnout svět?”

 1. Děkuji za velmi dobrý článek. Zvláště teze z úvodu o získávání sféry vlivu evropských národů v porovnání s židy je i dnes stále aktualní.

 2. No tak toto je skvelé. Spiknutie Židov proti celému svetu ! To je vec, na ktorú mohol prísť len obmedzený stihoman. Nie som Žid a nechcem sa ich ani zastávať ale podľa mojich chabých znalostí z dejín by som povedal že Európske národy sa už celé stáročia snažia ovládnuť a kolonizovať svet (kolonizácia Ameriky , Ázie , Indie , prvá a druhá svetová vojna, atď. ). Nad týmto sa zamyslite !

 3. Ano, evropské národy se v dobách vzestupu své civilizace snažily ovládat a porobovat druhé. Válčily a vítězily pro lidi sdílející stejné hodnoty a stejnou krev. Židům jde o totéž…Jenže oni pro své zájmy využívají naivní humanisty a ultraliberální zaprodance…Židé se umí jen pochlebovat a ze svých zločinů dělat nejkrásnější ukázku lidskosti…

 4. Josef Drazda Says:

  Chtěl bych reagovat na výše reagujícího blba (jinak to
  nelze nazvat) který se tak strašně diví že Židé chtějí
  ovládnout svět. Blbe, když nerozumíš světové
  politice, tak to nekomentuj. Bavíme se totiž o tom v
  situaci kdy je Evropa ponížena a její národy jsou
  téměř zničeny. Sjednocení Evropy je totiž předstupněm
  k ovládnutí světa – protože finálním židovským cílem
  je jediný světový stát One World. Jsou to skutečnosti
  které už jsou dnes nezvratně doloženy v obsáhlé bibliografii na toto téma. Proto taky cílem všech
  židovsko-zednářských vlád od roku 1990 až po dnešek
  je zničení státu a jeho podřízení světovým kolonizačním
  a sjednocovacím záměrům Židovstva. Proto jsou také
  od roku 1990 ve vládách nasazeni Židé: Havel, Klaus,
  Tošovský, Kühnl, Stráský, Dlouhý, Ježek, Skalický,
  Benda, Mertlík, Baudyš, Svoboda, Lánský, Uhl,
  Rychetský, Špidla, Grullich, Kalvoda, Ruml, Parkanová,
  a celá řada dalších. Všichni jsou rovněž členy zednářských lóží! To je celá podstata tzv. globalizace,
  jejímž výsledkem bude zotročení lidstva.

 5. Ivan Luks Says:

  Věčný Žid aneb vraždění, vykořisťování a drancování národů podle 3000letých židovských plánů

  O osudu světa bylo pravděpodobně rozhodnuto před 3000 lety. V té době totiž podle zasvěcených kruhů znalců židozednářské otázky vznikly tzv. Protokoly sionských mudrců – židovský plán na ovládnutí světa. Byly napsány pravděpodobně v období kolem roku 929 př. Kr. za vlády krále Šalamouna jemuž je připisován vznik světovládných tendencí Židovstva jako národa vyvoleného. Přirozeně, že se jejich obsah po celá staletí měnil podle okolností a podmínek života Židů. V nejnovější verzi je tento obsah znám z roku 1897 kde byly tyto protokoly čteny na paralelní tajné schůzi asi 40-50 delegátů židovského zednářského řádu B´nai B´rith u příležitosti I. sionistického kongresu v Basileji. Obsah protokolů v této nové podobě je připisován Achadu Haamovi, jenž v Oděse založil tajný řád Bene Mosche (Synové Mojžíšovi), který se řídil rituály zednářské lóže. Tyto paralelní tajné schůze u příležitosti sionistických kongresů se konaly znovu v roce 1899 a 1903. Na schůzích B´nai B´rith bylo mimo jiné rozhodnuto o vyvolání I. světové války a bolševizaci Evropy.
  Židé přišli do Evropy ve 2. století po rozprášení Římany v Palestině. Do Evropy přišli přes Cařihrad a Iberský poloostrov z blízké Afriky už se skrytým cílem a tím bylo dřívější či pozdější zničení a ovládnutí národů. Zmocnili se obchodu, který prakticky zmonopolizovali, a celá území vykořisťovali obrovským lichvářstvím, což vedlo k obrovským pogromům, kdy byli Židé vyháněni postupně ze všech zemí. Tehdy byla jediným vážným odpůrcem Židovstva katolická Církev, která je držela v ghettech, a uplatňovala proti nim protižidovské zákony. Proto Židé po celá staletí pronikali do katolické Církve (falešným obrácením) s cílem změnit její učení a tím jí zlikvidovat. Proto neustále zakládali a zakládají bludná a heretická kacířská učení, i sekty jako byli kataři, valdenští, husité, ariáni, albigenští, atd., atd. V současnosti jsou to Svědci Jehovovi, mormoni, atd. V průběhu staletí jich byly stovky. Je prokazatelné, že všechny tyto sekty byly vždy z pozadí zakládány, financovány a podporovány Židy s cílem zničit katolickou Církev a ovládnout křesťany.
  V nenávisti vůči křesťanům zacházeli tak daleko, že hromadně otravovali studny a tím způsobili obrovské epidemie moru ve 14. a 15. století, a rovněž neustále páchali rituální vraždy, především na malých dětech, ze satanské nenávisti vůči Kristovi a křesťanům. Je známo několik stovek soudně prokázaných židovských rituálních vražd, spáchaných v průběhu celých staletí. To jsou ovšem případy známé, prokázané, ale ve skutečnosti to budou pravděpodobně desetitisíce obětí. Dnes tyto vraždy páchají zcela anonymně a je logické, že obětí musí být mnohem více.
  V dnešní době jsou Židé nejmocnějším elementem zemí atlantského seskupení: USA, Velké Británie, Holandska, Španělska, Portugalska, Francie a Belgie. Hlavní atlantskou zemí je Velká Británie – USA jsou pouze jejím výkonným a mocenským aparátem. Židovstvo, které bylo v Anglii emancipováno Cromwellem v 17. století, získalo prostřednictvím Disraeliho jako předsedy vlády Velké Británii tehdejší velmocenské postavení. Židé také vtiskli těmto zemím svojí obchodnickou mentalitu, a zavedením tzv. demokracií v těchto státech získali naprostou kontrolu nad jejich finančním a politickým životem. Jako národ, považující se za vyvolený k vládě nad světem, používají Židé atlantské země jako prostředek k uskutečnění svých cílů. Založili zednářské lóže, Weishauptovy ilumináty i tisíce jiných organizací, jejichž prostřednictvím provedli revoluce v Americe a později ve Francii (Velká francouzská revoluce, název je mylný, protože to byla revoluce zednářů a Židovstva).
  Intelektuální centrum židovské moci ve světě je tedy Anglie. Mocenské centrum bylo ve druhé polovině 19. století přeneseno do USA. Finanční anexi (ovládnutí) USA prováděli především němečtí Židé Baruch, Warburg, Kuhn, Loeb, Lehman atd., kteří přišli do USA v 19. století z pověření bratří Rothschildů.
  V čele světové židovské finanční skupiny stojí Rothschildovo finanční a bankovní impérium s Bank of England, která mu náleží stejně, jako ovládá všechny banky v London City. V USA jsou to především Chase Manhattan Bank (Rockefellerův institut, dříve banka Kuhn a Loeb), Bank of America, Bank of J. P. Morgan, U. S. Bank, Citicorp, CRF, atd. Toto židovské konsorcium dnes vystupuje pod krycími světovými bankovními domy jako je Světová banka, Evropská banka pro rozvoj, Mezinárodní měnový fond (MMF) a desítkami investičních společností, jejichž posláním je tzv. vytunelování národního bohatství států. Kupříkladu Sörös, maďarský Žid a vazal Rothschildova domu, je jeden z největších finančních a bankovních spekulantů současnosti. Spolu se Židem Sachsem je autorem tzv. šokové terapie, která byla aplikována ve státech Střední a Východní Evropy, a která zničila jejich národní ekonomiky. V Československu byla šoková terapie provedena Židem V. Klausem, v Polsku jí řídil Žid Balcerowicz, atd.
  Samotné židovské snažení o vládu nad světem, jak už bylo řečeno, je velmi staré a jeho současná tvářnost pochází z 18. století založením Velké zednářské lóže anglické v roce 1717. Poté byly zednářské lóže postupně zaváděny do všech států světa. Právě prostřednictvím těchto lóží ovládá Židovstvo politiku na celém světě. Zednářské lóže jsou pokračováním tajných sdružení, které Židé založili už v Babylonském zajetí roku 587 let př. Kristem.
  Základy geostrategie Židovstva byly pro 20. století formulovány na I. sionistickém kongresu v Basileji r. 1897 (respektive na už zmíněných tajných schůzích židovského zednářského řádu B´nai B´rith), kde bylo rozhodnuto o vyvolání I. světové války, jejímž cílem bylo rozbití mocenského bloku křesťanských států – monarchií – Rakouska-Uherska, Německa a Ruska. Zároveň s tím měla být likvidována moc katolické Církve.
  Nejbohatším a nejmocnějším státem Eurasie bylo Rusko, a proto bylo vystaveno bolševické revoluci, financované velkými židovskými bankami z USA, Německa, Velké Británie a Holandska. Marxismus a bolševismus nebyl vynálezem Rusů, nýbrž mezinárodních Židů. Byl do Ruska implantován a jimi pak udržován po více jak 70 let. Politika SSSR a světového komunismu nebyla řízena z Moskvy, nýbrž z New Yorku (kromě krátkých výjimek v době Stalinovy vlády, zejména po roce 1945). Naprostá většina sovětských komisařů byli Židé, kteří přišli do Ruska z východních čtvrtí New Yorku. Po této revoluci došlo k vyrabování Ruska a způsobilo téměř hospodářské zhroucení tehdy nejbohatší země světa. Bylo vyváženo zlato a drahé kovy, ale i dřevo, uhlí a téměř všechno přírodní bohatství země, především do USA.
  Po revoluci v Rusku měly být podobné revoluce provedeny i v Evropě: přepadení Polska Židem Trockým, revoluce Židů Liebknechta a Luxemburkové v Německu, Žid Béla Kun v Maďarsku a na Slovensku, atd. Tyto revoluce se nepodařily, protože křesťanské obyvatelstvo bylo ještě morálně odolné proti takové zhoubě, a kromě toho byly ve velkém rozsahu známé spojitosti takových revolucí s cíli Židovstva. V podstatě se jednalo o válku Židů proti nežidovským národům. Po těchto nezdarech vyvolali Židé v roce 1929 umělou světovou hospodářskou krizi zhroucením akcií na newyorské burze, která měla vytvořit znovu podmínky k instalaci bolševických revolucí v Evropě, a tím si Evropu definitivně podmanit, ale i to skončilo nezdarem.
  Proto musely být vytvořeny podmínky k vyvolání II. světové války (Světový židovský kongres vyhlásil Německu válku už v roce 1933), jejímž cílem bylo rozdělení Evropy na tzv. socialistickou a kapitalistickou, jako jednu z přípravných etap Židovstva na ovládnutí světa. Především šlo o likvidaci národního Německa, v němž je dnes bankovnictví a průmysl téměř výhradně v rukou Židovstva. Proto se také nyní vytváří tzv. Evropská unie, která bude znamenat definitivní podmanění kontinentu pod židovskou vládu.
  Evropská unie jako kontinentální stát má být předstupněm k ovládnutí světa, protože finálním cílem je vytvoření jediného světového státu – One World. Proto tzv. globalizace, o jejímž pozadí nemá naprostá většina lidí ani tušení.
  Jak už bylo řečeno, Židé řídí jim podřízené vlády prostřednictvím zednářských lóží, finančníků, atd. Jsou institucionalizováni, ovládají všechny celosvětové a nadnárodní organizace, které k tomu účelu zřídili – OSN, UNESCO, Trilaterální komisi, G7, Světovou banku, Evropskou banku, Mezinárodní měnový fond, atd., atd. Dnešní trojúhelník skutečné výkonné moci ve světě tvoří banky, tajné služby a zločinecké organizace, nikoli vlády států! Vlády jsou téměř bezezbytku podřízeny moci a vlivu tohoto trojúhelníku, jsou pouhými prostředníky, mluvčími skutečné moci. Proto je možné pozorovat eminentní exponování komediantů všeho druhu do vlád a parlamentů, protože současnost je řízena zednářským heslem „Ordo ab Chao“ (Řád z chaosu), které vyjadřuje poslední velký úder proti křesťanství a národním státům, na jejichž troskách pak má být zřízen Nový světový řád (New World Order), řízený satanskou filosofií New Age (Nový věk). Ten má vyústit v totální zotročení lidstva a nejhrůznější diktaturu. Cílem je jediný světový stát pod vládou židovského krále a židovské kněžské aristokracie.
  Jako poslední prostředek k ovládnutí světa má být použito zhroucení finančního systému světa, který by vyvolal III. světovou válku. I když nelze vyloučit, že světová válka může být vyvolána i bez tohoto zhroucení. Proto bylo Židy zinscenováno 11. září 2001 – útok na mrakodrapy (patřily židovské rodině Rockefellerů) v New Yorku, aby pod záminkou boje proti terorismu byl svět udržován v permanentním strachu, a zároveň aby byly podle potřeby zlikvidovány poslední zbytky odporu v islámských státech i jinde. Rovněž tak pod touto záminkou může být kdykoli vyvolána světová válka!
  Co se týče převratů v roce 1989 ve státech Střední a Východní Evropy, tak ty byly samozřejmě pečlivě naplánovány a provedeny služebnami USA, SSSR a Izraele – CIA, KGB a Mossadem. Světové Židovstvo prostě stáhlo bolševismus ze světového dění. Zasvěcení Židé, kteří v Československu koncipovali rok 1968, E. Goldstücker, J. Pelikán. P. Kohout, L. Vaculík, O. Šik, A. J. Liehm, J. Procházka, atd., pokud se toho dožili, byli rovněž iniciátory převzetí moci v roce 1989. Proto také byla v roce 1977 založena Charta 77, jejíž vznik byl iniciován židozednářským vedením z Basileje. Chartu 77 řídilo přibližně 70 až 85 lidí, jejichž jádrem bylo 42 mluvčích. Byli to především rodiny Havlových, Dienstbierových, Rumlových, Paloušových, Hromádkových, Marvanových, Šternových, Němcových, Šabatových atd. Všechny tyto rozvětvené rodiny jsou Židé, svobodní zednáři a komunisté. Po roce 1989 přibližně 180 členů těchto rodin, jejich příbuzných a přátel, zaujalo pozice v nejvyšších státních diplomatických a hospodářských funkcích státu. Tato skupina občanů Československa byla pro své poslání schválena pověřenými orgány SSSR a USA (prostřednictvím StB, KGB, CIA a Mossadu). Souhlas vyslovovaly také zednářské lóže a židovské mezinárodní organizace.
  Židé a svobodní zednáři podnikli po řízených převratech v roce 1989 ve všech státech Střední a Východní Evropy frontální útok na mocenské pozice. Zmocnili se všech postavení v politice, finančnictví, hospodářství, justici, tisku, atd. Ve všech vládách a parlamentech ČR jsou po roce 1989 účastni Židé a zednáři. Kvalifikovaný zasvěcený odhad uvádí k datu červen 1999 tento údaj: „V parlamentu je cca 11% Židů a asi 23% svobodných zednářů. V senátu je cca 18% Židů a cca 22% zednářů – ostatní poslanci jsou bezvýznamní a bezcenní lidé, které uvedené odhadnuté počty dokáží ovládnout a řídit“.
  Židé mají v České republice celou řadu velmi rozsáhlých a vlivových agentur, jimiž zajišťují výběr a řízení činnosti vlády, parlamentu, senátu, vládních i samosprávných orgánů, médií, atd. Všechny politické strany bez výjimky jsou pod jejich kontrolou a také jimi řízeny. Česká republika byla zcela ovládnuta po roce 1990, kdy byly v březnu v Praze ustaveny zednářské lóže. Všechny složky veřejného života v naší zemi jsou pod jejich kontrolou: policie, soudnictví, zdravotnictví, diplomacie atd. Tato židozednářská expozitura má za následek začlenění České republiky do Evropské unie a NATO, zničení armády, aby se země nemohla bránit, ničení školství a zdravotnictví, ničení zemědělství, umělé zbídačení obyvatelstva a kolonizaci země (prodej národního majetku světovým židovským společnostem, bankám, pojišťovnám, burzám apod.)
  V přítomnosti už Česká republika nepatří Čechům, nýbrž mezinárodním Židům, především z Německa a USA, kteří vlastní cca 78% národního majetku České republiky. Obdobná situace je samozřejmě i v ostatních státech.
  A na závěr krátký citát z díla Johannese Rothkranze „Protokoly siónských mudrců se vyplnily!“: „O čtyři roky později na tzv. naléhavém shromáždění evropských rabínů 12. ledna (podle jiných 12. února) 1952 si byl maďarský vrchní rabín Emanuel Rabinowitsch v zdánlivě nerozborném kruhu svých lidí tak sebejistý, že naplno ohlásil i třetí a nejposlednější stupeň. Jeho prohlášení se však poněkud trapně stalo také známým po celém světě podobně jako kdysi Protokoly siónských mudrců:
  ‚Cíl, o nějž jsme po 3 000 let tak trpělivě usilovali, máme konečně na dosah. A protože je jeho vyplnění tak blízko, zdesateronásobili jsme svoje úsilí i obezřetná opatření. Mohu vás ujistit, že naše rasa zaujme své legitimní místo ve světě. Každý Žid králem, každý křesťan otrokem. (Nadšený potlesk přítomných!) Vyvolali jsme v Americe protiněmecké nálady, které vyústily v druhou světovou válku. Naším konečným cílem je rozpoutání třetí světové války. Tato válka na věčné časy ukončí náš boj proti gójům a naše rasa nesporně ovládne svět.‘“

  Jaroslav Bednář, 11. 4. 2007
  http://www.vzdelavaci-institut.com

 6. Podobné „objevení Ameriky“ prolétlo světem již mnohokrát. Lidé mají zkrátka rádi senzace, řečeno s velkou dávkou velkorysosti. Najít za každou cenu nepřítele ruku v ruce s paní závistí, není schizofrenickým projevem pouze našeho minulého režimu. Bojíme si totiž přiznat, že Židé byli a jsou především schopní lidé. Bojíme si přiznat, že bez schopností nelze přežít, natož dostat se a udržet, i přes ponuré historické události, v elitě světa. Můžeme věřit v Boha, jenže víra sama nám potřebné schopnosti přežít neposkytuje. Taková schopnost se ukládá do genů. Mluvím o většinu Židů, žijících mimo Izrael. Izraelská menšina chrání svou „svatou půdu“ stejně, jako každá jiná víra chránící zase tu svou.
  Příspěvek z www. vzdelavaci-institut.com je legrační, ať si název stránek zní jakkoliv vznešeně. Kdo používá svůj vlastní úsudek, má alespoň základní historické, sociologické i teologické znalosti, na to jistě rychle přijde také. Ten, kdo ho napsal, nerozeznává a nepřipouští debatu o rozdílech mezi svobodným zednářem, Talmudem, ortodoxním Židem a svobodným světoobčanem vůbec. Kdyby totiž Židé chtěli skutečně ovládnout svět, netrvalo by jim to dlouhých 3000 let. Naopak, jejich historie je pro mnohé úctyhodná a inspirativní. Jisté je však jedno, že takovou „konkurenci“ leckdo prostě neunese.

 7. Luděk Fejl Says:

  Reakce na vanilku.
  Vážená chudinko – Židé totiž nad námi netriumfují jen
  kvůli své ďábelské schopnosti lhát a konspirovat – ale
  především kvůli naší gojské (nežidovské) tuposti a
  méněconosti. Naše gojské povahy jsou dětinské a
  proto jim „sežereme“ úplně všechno – a možná
  vstanem tehdy až budeme mít „šíji mezi mečem a
  špalkem“. Skrátka Židé nad námi triumfují kvůli naší
  hlouposti která je až do nebe volající!!!

 8. Luděk Fejl Says:

  vannilko- a svojí debilitu ještě ukazujete Vaší fotkou kde
  se culíte jak dement. Když si člověk přečte Vaše bryndy
  (které stejně jenom papouškujete po Židech a
  filosemitech – známe je všichni na zpaměť) a podívá se do toho culícího ksichtu je mi na blití! Naštěstí existujou
  ještě racionálně uvažující lidé!

 9. reakce na pana Fejla,
  nevážený, už oslovením plivete pouze emocionální jed, závist a matoucí lichocení nejen gojskému původu. Pouštíte ješitnou hrůzu na ženu a máte dojem, že bude účinná.
  Není.
  Pokuste se nazřít věc s nadhledem a bez předposraného strachu mi odpovědět na jedinou otázku: Prož by Židé, a potažmo kdokoliv jiný, měli jíst zasloužený kaviár lžičkou někde tajně z konzervy v ústraní ? Důvod !

 10. Luděk Fejl Says:

  Vážená nebo nevážená to je jedno, s Vašimi bryndy
  nemá smysl „polemizovat“. To bych se musel cítit
  jako blázen který diskutuje s choromyslným. Protože
  to co Vy papouškujete po Židech a filosemitech jsou
  naprosté slátaniny. Existence židovské konspirace a
  židovské moci a cílů je dnes už doložena v obrovské
  vědecké bibliografii na toto téma a to na základě
  nevývratných dokladů ze židovských, zednářských a
  nežidovských pramenů. Takže o tomto se nemá cenu
  vůbec bavit – a to z blázny. Že Vám tyto prameny
  nejsou známy – není moje věc. Ono to chce zvednout
  prdel Vážená od obrazovky – a vyhledávat si informace
  sama! Jinak zůstanete do smrti zmanipulovaná „debilka“
  – jinak to nemůžu nazvat. A na tu Vaší větu: „že Vám
  připadá židovská historie úctyhodná a inspirativní“!
  – bych ocitoval z obsáhlé vědecké studie dr. Hellmuta
  Schramma; Židovská rituální vražda:
  …Roku 1588 a 1593 vydali v Trientu tzv. „Relatio italica“, z něhož vycházeli zde už často zmiňovaní bollandisté, a co je pro nás nejdůležitější, připojili ke svému dílu zevrubnou zprávu proslulého lékaře Hanse Mathiase Tiberinuse, který jako expert ohledal tělo oběti a již o 14 dní později sdělil svůj nález městské radě v Brixenu. Kromě toho se dochoval nezvratný a zcela objektivní zápis ohledání mrtvoly, pořízený třemi trientskými lékaři ještě před zatčením pachatelů. Zápis podává nejpřesnější popis hrozného způsobu smrti 28 měsíců starého chlapce, kterého později Církev blahořečila.
  Osm hlavních obžalovaných věznili a vyslýchali izolovaně, a jejich přiznání se shodují do nejmenších podrobností. Vyplývá z nich následující otřesný obrázek: v prvních dnech velikonočního týdnu 1475, kdy svátek pašah připadal na Zelený čtvrtek, se hlavy židovských rodin v Trientu sešly v domě nejpřednějšího z nich jménem Samuel, na jehož pozemku stála synagoga i židovská škola. Přítomní si stěžovali, že není možné připravit velikonoční pečivo macesy, protože k tomu chybí krev křesťanského chlapce! Samuel nabídl „prémii“ 100 zlatých dukátů za obstarání vhodné oběti. Žid Tobias se v čase večerní bohoslužby na Zelený čtvrtek odebral do téměř liduprázdné vedlejší ulice, kde si před domem svých rodičů hrálo 28 měsíců staré dítě Šimon Gerber. Žid Tobias dítě vylákal až do Samuelova domu, kde je pak zavřeli a vyčkali do soumraku.
  Osmdesátiletý židovský stařešina, zvaný Moses „Starý“, začal s rituální porážkou; kleštěmi vyrval dítěti kus masa z pravé tváře a po něm totéž udělali i ostatní Židé. Tryskající krev zachycovali do cínového talíře. Pak začali vytrhávat kousky masa z levé nohy a stejným způsobem zmrzačily židovské bestie i pravou nohu nebožátka. Ostatní části těla probodali dlouhými silnými jehlami (acum a pomedello), aby z těla dostali i zbývající krev. Na závěr hrůzného mučení katani napodobili ukřižování. Čtyři drželi chvějící se tělo oběti nohama nahoru (in modus crucis) a ostatní Židé do něj znovu bodali jehlami a jinými špičatými nástroji. Vrahové přitom rozjařeně křičeli: „To jsme udělali s Ježíšem, nechť jsou tedy všichni naši nepřátelé na věky zničeni…“ Už jen slabě dýchající dítě pak za zpěvu chvály na Jahveho dobili rozbitím lebečních kostí. Krev dítěte shromáždili v hrnci a později rozdělili jednotlivým židovským rodinám! – Velikonoční macesy se klidně mohly začít připravovat!
  Dětskou mrtvolku vystavili na Velký pátek na almemor (oltář) synagogy a všichni trientští Židé ji špinili, hanobili a posmívali se jí. Tělo oběti přechodně ukryli pod slámu ve stodole a poté vhodili do vodní strouhy, která vedla poblíž domu.
  Aby od sebe Židé odvrátili stále sílící podezření, považovali za velice rafinované, že jako první ohlásili trientskému biskupovi úděsný nález zmrzačené dětské mrtvoly poté, co rodiče spolu s mnoha dalšími lidmi města dítě marně hledali a městská rada dala z opatrnosti zavřít brány. Svým počinem se však Židé sami vydali spravedlnosti. Druh neobvyklých a nikdy dříve nevídaných poranění i nízký věk oběti přivedl původce i podněcovatele zločinu před soud. Zde pak – při výsleších navzájem izolováni – nakonec přiznali všechny podrobnosti ohavného zločinu. Manželky dvou hlavních obžalovaných prohlásily, že podobné zločiny byly spáchány již dříve, ale zůstaly neodhaleny!
  Během procesu byly předloženy tři ověřené doklady o čtyřech židovských vraždách dětí, spáchaných v kostnické diecézi, a sice dvou v Endingenu a po jedné v Ravensburgu (1430) a v Pfullendorfu (1461). Kromě toho dva obžalovaní přiznali do protokolu vědomost o vraždách v Padově, kde bylo v dřívějších letech rituálně zabito několik dětí, a rovněž v Řezně, kde vrahové nechali dítě vykrvácet.
  Trientskými úřady mimořádně důkladně vedený proces se protáhl na plné tři roky. Teprve s datem 7. července 1478 je ve spisech poznámka (Řím): causa contra Judaeos finita! Tak dlouhé trvání procesu mělo své dobré důvody!
  Bohatí Židé v Itálii byli sice ohledně společenského postavení tehdy drženi v jistých mezích, ale díky penězům a hlavně svým lékařům na dvorech italských vladařů včetně papežského měli velký vliv. S podporou souvěrců v zahraničí a zvláště bohatých Židů v jižním Německu podnikali všechno možné, aby trientský proces zastavili nebo alespoň zachránili, co se ještě dá – „zlaté tele se otřepalo a Židé z celého světa dávali dohromady peníze“.
  Končící 15. století zaznamenalo krvavé židovské vraždy dětí i mimo Itálii. Roku 1486, tedy deset let po trientské vraždě, bylo Židy v Řezně zavražděno neméně než šest dětí. Oběti se nalezly ve sklepení a zbytky rozkouskovaných mrtvol dopravili na radnici. Ve sklepě objevili kamenný blok na způsob oltáře, na němž byly ještě znatelné stopy krve.
  V Guardii u Toleda Židé r. 1490 ukřižovali malé dítě po předcházejícím pobodání a bičování. Církev dítě svatořečila a r. 1886 vyšla tiskem historie jeho utrpení.
  Roku 1494 odvleklo čtrnáct Židů (mezi nimi dvě Židovky) v uherské Trnavě dítě do židovského domu. Tam oběti zacpali ústa a otevřeli žíly. Krev shromažďovali pečlivě „do poslední kapky“, část uschovali, a tělo pak rozsekali na kusy. Při domovní prohlídce byly objeveny krvavé skvrny, což vedlo k zatčení vrahů. Židovky, které byly vyslechnuty nejdříve, přiznaly zločin do všech ohavných podrobností. Hlavní viníky odsoudili k upálení na hranici.
  V roce 1498 propuklo na řeckém ostrově Zante krvavé pronásledování Židů, protože obyvatelstvo bylo dohnáno k této svépomoci dlouhou řadou rituálních zločinů, které se bez výjimky udály v období židovských velikonoc.
  Když se roku 1503 dr. Eck přestěhoval z Kolína do Freiburgu „za studiemi“, měl tam příležitost prohlédnout si mrtvolu rituálně poraženého dítěte, která byla nalezena „pod hromadou dřeva“: „Vlastními prsty jsem se mohl dotknout bodných ran dítěte asi čtyři týdny po vraždě.“ – Krev byla propašována Židům do Alsaska.
  V trnavském městském archivu je uložen dokument z roku 1529, sepsaný ve věci rituální vraždy v městysi Pezinoku. Říká se tam, že ve dnech Nanebevstoupení Páně v Pezinoku 1529 náhle zmizel devítiletý syn rolníka Juraje Maislingera. Časně ráno následujícího dne našla jedna selka za vesnicí v kaluži u živého plotu znetvořenou mrtvolku dítěte, ležící na obličeji se spoutanýma rukama. Hrůzný nález okamžitě předala soudu, který zjistil, že se jedná o zmizelé dítě; otec zohavenou mrtvolu identifikoval. Druh poranění a okolnost, že tělo bylo zcela bezkrevné, obrátil podezření na místní Židy, zvláště když zde v posledních letech zůstala řada podobných zločinů nevysvětlena. Všichni Židé městyse byli „žalářováni“. Soudní komise přesně zjistila druh i způsob poranění a poté přistoupila k přísným výslechům jednotlivých vězněných. Žid David Saifmacher vypověděl, že Žid Michel dítě unesl a dopravil do sklepa, kde se postupně k jeho mučení sešel velký počet Židů. Žid Michel také přiznal, že ten den (Nanebevstoupení Páně) vylákal dítě do svého domu, „poté je všichni společně mučili, on sám zasadil dítěti první ránu hákem do hlavy, a po něm každý ze Židů dítě bodal“.
  Krev z těla vysávali husími brky a „rourkami“, shromažďovali do lahví a uschovali v synagóze, kde nad úspěchem „radostně jásali“. Žid Wolfl nakonec dítě usmrtil bodnutím do šíje. Po společné dohodě pak předali krev různým židovským prostředníkům. Dětskou mrtvolku „se svázanýma rukama v noci odložili do trní u ořešáku v postranní uličce“.
  Žid Saifmacher dále přiznal, že přesně před pěti lety, anno 1542, byl pověřen úkolem vyvézt z Trnavy „umučené (= rituálně poražené) křesťanské dítě“, ukryté v kupce hnoje.
  Jeho slova potvrdil Žid Szecho, který vypověděl, že „o velikonočním týdnu před čtyřmi lety umučili Židé v Trnavě křesťana, ale on sám u toho nebyl“.
  „Několik tisíc lidí z ostatních měst a vesnic“ v pátek po svatodušních svátcích 1529 očekávalo v Pezinoku s napětím na rozsudek. Ten také odpovídal obecnému cítění: Židé z Pezinoku v počtu třiceti osob byli odvedeni na opuštěné místo za městysem, „vloženi na oheň a spáleni na prach“. Děti Židů byly rozděleny po místních rodinách a pokřtěny.
  Při zemních pracích na stavbě železnice Bratislava-Trnava v blízkosti dnešního nádraží v Pezinoku r. 1840 narazili dělníci na vyzděnou jámu se zbytky popela a kostí.
  Na Velikonoce 1540 židovští obchodníci unesli poblíž Ingolstadtu čtyřapůlletého Michaela Piesenhartera ze Sappenfeldu (okres Neuburg). Dítě přivázali ke sloupu, tři dny mučili, zmrzačili mu prsty i nehty, poté celé tělo křížem pořezali a po smrti ukryli pod suchým listím. Židovské dítě při hře se svými nežidovskými vrstevníky prozradilo, že nedávno bylo k smrti umučeno dítě: „Ten pes (!) skučel a kvílel tři dny.“ To znamená, že již židovským dětem je naočkováno přesvědčení, že všichni Nežidé jsou pouhá zvířata! Krev oběti byla později nalezena v Posingenu. Zpráva o odborném posudku ranhojičů říká následující: „Tělo je žalostně rozdrásané, vykazuje mnoho bodných ran, a na pravém rameni je pořezané do tvaru kříže…“. Židovští zločinci bohužel unikli trestu. Byli osvobozeni na základě rychle sepsaného „propouštěcího listu“ několika šlechticů, kteří byli u Židů zadluženi!
  V polské Rawě ukradli dva Židé r. 1547 syna místního krejčího a přibili jej na kříž. V tomto případě byli vrazi usvědčeni a upáleni, jejich souvěrci vypovězeni z města.
  V polském Witowu se r. 1569 stal předmětem obchodu za dva stříbrné dvouletý syn jisté vdovy, kterého pak Žid Jacob nepopsatelně hrůzným způsobem pomalu umučil k smrti. Krakovský guvernér Ludvík Dycx informuje o tomto případu i o tom, že v Bielsku i jinde bylo Židy prolito hodně křesťanské krve.
  1574 krátce před Květnou nedělí zabil v litevské Punii Žid Joachim Smierlowicz sedmileté děvče. Nápis a vyobrazení v kapli svatého Kříže ve Vilniusu dokládají, že krev dítěte byla smíchána s moukou a pak posloužila k přípravě macesů.
  V téže době ukradli Židé také chlapce v polské Zglobnici a odvlekli jej do Tarnówa, kde se za podezřelých okolností dostal již dříve jiný chlapec do rukou Židů. Obě děti byly naštěstí včas zachráněny.
  Roku 1590 unesli Židé ve vesničce Szydłow rolnického chlapce a otevřením žil početnými ranami jej nechali vykrvácet. Tělo oběti bylo po nějakém čase nalezeno na osamělém místě a neslo ještě všechny stopy mučení…

  OPRAVDU ÚCTYHODNÉ A INSPIRATIVNÍ!!!

 11. killabeast Says:

  Pane Fejle,

  jediný, kdo papouškuje středověké antisemitské pověry o rituálních vraždách, jste Vy! Takové paranoidní bláboly.

  Vysvětlete mi – pokud možno jednoduše (tzn. bez vší té hysterické omáčky okolo, která většinou zabere víc jak půl stránky), proč se dopouštíte takovéto kategorizace?

  Není bez zajímavosti, že doc. Vondráček charakterizuje pokročilou duševní chorobu mj. tím, že se jedinec vyznačuje kategorickými odsudy; přímo uvádí vzorovou frázi „Všichni Islanďané kradou.“

  Takže mi laskavě sdělte, proč by všichni Židé bez rozdílu měli být takto nebezpeční a zlí a já nevím co ještě…???!!! Kdo to vlastně je žid? Víte to vůbec?

 12. killabeast Says:

  Citujete tady nějaké pseudolékařské zprávy z 16. století. Vsadil bych se, že věčíte také na upír, čarodějnictví a hastrmany.

 13. Pro ty, kteří netuší jak Židé uvažují, navrhuji tento experiment: nechť si najdou nějaké dobré židovské známé, nechť před nimi hrají, že mají také židovský původ, vedou různé rasistické řeči o vládě nad národy…a dozví se jak to je….Bohužel pravda je smutná. A co se týče rituálních vražd, těžko se najde historik opravdový odborník, který by tvrdil, že to byla „pověra“. Veřejně to ovšem neřekne. I to je smutná pravda. Ve skutečném středověku vlastně žijeme dnes.

 14. bych se chtel zeptat nekoho kdo se zajima o tuto tematiku co si mysli o tomto:jsem asi ctvrtinovy zid po otci a uplne je nesnasim stejne jako muj otec.Stava se to casto?

 15. dotaz na Pietra: Vy jste to někdy vyzkoušel s tou lstí? A může mít Žid modré oči? A jak se Židům podaří zevnitř se zmocnit Číny atp?

  to Judas: někde jsem četl, že podstatné je být Židem po matce. Možná jste z obliga. 🙂

  • Číny se již zmocnili. S jejímy 2 bilióny dolarů státních rezerv. Jestli o tom nevíte, dolar má už jen hodnotu pomalovaného papíru. Dejte lidem za co největší úsilí papír o kterém je přesvědčíte že má hodnotu a až si ho naspoří hodně, tak jim řekněte že ty omalovánky žádnou cenu nemají. A oni sami začnou křičet že mají. Jistě. Po generace dřiny na ty papíry. Šach mat. Víte že USA má tak velký dluh, že ho nemůže splatit ani celý svět? Oni totiž žijí svůj americký sen. Na úkor světových ekonomik, které se řídí hospodařením a výsledkem HDP. Dolarová amerika se tím neřídí. Ti kdo si vytvořili státní rezervy v dolarech totiž zpívají že dolar je jediná pevná měna. Jistě. Totiž když je potřeba, tak si ji zase pevně vytiskneme kolik potřebujeme. Ale dělat na to budete vy. My tiskneme peníze, vy naně makáte. Tak jsme si to na světě zařídili. Mimochodem, možná si začnu tisknout svoje vlastní prachy. Stačí mi pak vás přesvědčit že na měsíci nebyli první amíci ale moje prababyčka Marie, natočit o tom přesvědčivý film natočený ve sklepě a všichni kdo máte ty moje peníze budete křičet že je to pravda a v případě potřeby dosvědčíte,že jste na měsíc letěli s ní. Jinak vám ty papírky seberu. Cha cha.Není to prosté?

 16. Hahahaha 🙂 Tan článek je „poněkud“ paranoidní a každopádně velmi úsměvný. Některé informace, které autor uvádí jsou založeny na faktech – ovládnutí trhu korporacemi, vlastníky FEDu, Anglické národní banky atp – Rotschildové, Rockefelleři, atp. Věřím, že usilují o ekonomickou nadvládu nad všemi jim dostupnými trhy (což znamená více a více peněz a vlivu), a zároveň ovlivňují, nebo nepřímo řídí politické dění minimálně v USA, Británii, atd. Je to nakonec z jejich strany logické a pochopitelné. Ale co má proboha znamenat ten fanatický blábol o židovské nadvládě, zběsile vykřikovaný a křižující všechny židy? Ano, nesouhlasím s jednáním Izraele a jeho genocidně militantní politikou, ale je nesmysl házet všechny židy a celé židovství do jednoho pytle. Co se týče autorova písemného projevu, slohu, gramatických chyb, a reakcí v komentářích (kde se navíc nenápadně maskuje za tři nicky – že, pane Fejle, Drazdo a Luksi?) – k tomu téměř nelze nic dodat. Snad jen vzkaz autorovi: Zkus méně prázdného fanatismu a více thorazinu, mělo by tě to zbavit těch trapných hoven, které vypouštíš na internetu.

 17. rabín Šiml z Krakova Says:

  Luděk Fejl je mešuge.

  Světové rabínstvo

 18. Starý zákon bych zakázal jako knihu nacionalisticko-fašisticko-šovinistickou, mimochodem plnou textů ukradených ze starého Sumeru, předělaných ve prospěch jediného národa, vyvoleného Jahvem. Bůh Ježíše Krista je právě ten, který se od Jahveho diametrálně odlišuje, miluje všechny lidi bez rozdílu, a za tuto základní myšlenku byl bez milosti také ukřižován. Tento názorový stav trvá do dnešních dnů a přináší většinu problémů celosvětového dosahu!

 19. jerryfree007 Says:

  No je to zaujimave sledovat danu debatu,…Precital som uz hodne knih a to novodobych, historických, náboženských a sledujem aj dnesne dianie,…A jedno sa da z toho odvodit,…Po cele storocia, v kazdej dobe prisla situacia ked vsetci mali zidov plne zuby. Otazka je preco,…Su na to viacere nazory,…Pani vanilka a aj ostatni hovoria, ze zidia su sikovni a schopni ludia. S tym do urcitej miery suhlasim. Druha strana mince je vsak co ta ich sikovnost obnasa a ci prave tuto sikovnost mame obdivovat. Som obchodnik a pracujem vo firme ktoru vlastni zid. Je to velmi uspesna firma. A vsak co stoji za tym uspechom,…Niekto tomu povie sikovnost,…Ja zialbohu to s odstupom casu tak nazvat nemozem a uz ani nemozem v danej firme viac pracovat, pretoze aj ked dokazem byt presne taky sikovni ako ten nas majitel a je to uplne jednoduche,…vyuzivat slabe stranky ludi, pouzit rozbor ludskej duse a pracovat s ludskymi slabostami. sexualnymi uplatkami a takto dosahovat uspech. Ked si to clovek cele uvedomil a to som krestan tak nedokazem v tom pokracovat a byt takto sikovni pretoze sa to prieci mojemu zmyslaniu,…mat rad ludi,…milovat blizneho svojho ako seba sameho a je to pre mna vsetko ine len nie sikovnost a po urcitom case som na zaklade tohoto poznania dospel sice nie k nenavisti ale minimalne k hlbokemu odporu k takymto ludom a takemuto uspechu. A toto iste mi potvrdila aj historia,…Zidia neboli utlacani kvoli tomu, ze by ich niekto nemal rad,…Krestan milije blizneho svojho.Zidia boli utlacani vzdy iba preto lebo ich zvratenost, sebeckost, nenavist, zlo ktore sirili vzdy po urcitej dobe prekrocila unosnu mieru pre inak milujuceho blizneho svojho a uz nedokazal dalej to ich zlo tolerovat. Su taki co to nazyvaju sikovnost. ja to tak nazvat nemozem,…Preto prosim vsetkych tych co hovoria o sikovnosti nech sa zamyslia nad tym ze co je vlastne ta sikovnost,…Zi ci ju merate v svetskych zakonoch, ktore sa daju obchadzat a vykladat roznymi sposobmi alebo ju merate bozskymi zakonmi, ktore su jednoznacne a okrem zisku je tam postihnute aj laska pomoc, sucit,dobro,….Kto je vlastne skutocne sikovni,…ten co dokaze prekrocit hranice ludskej moralky a tym dosiahne materialny uspech,…alebo ten kto urcite hranice neprekroci,….Ale to by bola dlha tema,..ti co chcu pochopit co tym myslim si tam nieco urcite najdu,…

 20. Už Ian Fleming v niektorej Bondovke napísal, že najhorší človek je mix Číňana s černochom a ešte k tomu žid. Takže to pre pobavenie.
  Úplne súhlasím s názorom Zahartrofa, že hádzať národ do jedného mecha je uznanie kolektívnej viny. Na druhej strane je však potrebné sa zamyslieť nad tým, prečo to značné množstvo ľudí robí. Všetko má svoju príčinu. Možno je to v génoch a možno preto, že sú „národom vyvoleným“.
  Národ, ktorý sa po dobytí Jeruzalemu Rimanmi rozpŕchol po svete a pritom si zachoval súdržnosť je obdivuhodný, i keď s chovaním sa štátu Izrael sa nestotožňujem a neviem to pochopiť. Protokoly Sionských mudrcov by som však na ľahkú váhu nebral.

 21. To se bude zanedlouho dít, rozdá znovu karty, proti vám národe Herodesů a Jidášů, stojí Ježíš a Marie , já jsem boží bojovník a zákona jeho, nechť tedy rozhodne Bůh, na jedné straně stojí ti, co milují jen mamon a moc a slávu , na té druhé ti pro které je nejcennější lidský život a soucit se vším živým.

 22. protokoly Says:

  Většinu svého života jsem slyšel, že protokoly sion. mudrcí jsou podvrh carské ochranky. Jak se zmocnit vlády nad celý světem: zmocnit se sdělovacích medií, kultury a demoralizovat nežidovskou mládež. O bankách se tehdy nemluvilo, ty již ovládali. Když ale pozoruji dnešní situaci, kdo ovládá tv, rozhlas, tisk, kdo ovládá kulturu, kdo nedemoralisuje pouze mládež, ale celý národ viz TV NOVA, světový fotograf Saudek, dříve psychoanalitik Freud, změnil jsem radikálně názor o protokolech. Navíc je vhodné si povšimnout, kdo je v čele států Ruska, ČR, v USA je to zajištěno bankami. S pozdravem Sluzský.

 23. všeho do času Says:

  Svět je podle mého názoru nastaven tak aby se dal nemorální postup k vlastnímu prospěchu využít jen do jisté míry.Pokud je tato míra překročena a nabývá na sebejistotě, zhroutí se, jak známe ostatně i z minulosti.I když je veřejné mínění měněno pozvolna a skoro neviditelně, lidé nakonec vše pochpí a prohlédnou.

 24. Nacionalismus a VV naděje! Go Says:

  Tahle zem plná křiváků, židobolševiků, kryplkomunistů, chamtivejch vládních zlodějů a bastardů je na pokraji dluhový poroby a novodobýho votrokářství!!!!§!!! Zlo, volební podvody, fízlokracie, moderní kreténismus, konzum, přizdisráčství, lenost a omezenost je choroba naší maločeskosti ! Kdo si nepomůže sám, nebo masově s nacionalisty a VV, nezjedná i násilně řád, je odsouzená ovce trpět diktát, lži, chudobu a šikanu tohohle levýho česko-ruskýho žido matrixu !!!! Epocha konce Země Lva už začala !!!!!!!!!!! JEN SILOU REVOLUCE JE ZNIČIME…TAK BOJUJTE !!!!!!!!!!
  reagovat

 25. Podíváte li se na to z úhlu udržitelnosti systému, jde o záchranu vaší planety. 🙂

 26. Tahle zem plná křiváků, kryplkomunistů, chamtivejch vlastizrádců, zlodějů, nenažranejch židů, cizáků a gaunerů je na pokraji novodobýho votrokářství!!!!§!!!
  Zlo, lupičství, volební podvody, fízlokracie, moderní kreténismus, lenost a temnota vlastní nevědomosti je choroba naší židama znásilněný doby !
  Kdo si nepomůže sám, nebo masově nezjedná řád, je odsouzená gójoovce trpět diktát, lži, chudobu a šikanu tohohle levýho židobolševickýho matrixu !!!!
  Epocha konce Země Lva už začala !!!!!!!!!!!

  • máte naprostou pravdu. pokud použiji slova Ježíše, myslím že pochopíme o co jde. V prvé řadě říká-hledejte především království Boží a to ostatní vám bude přidáno. A jinde-moje království není z tohoto světa. A jinde- hledejte pravdu a pravda vás osvobodí. Lidé kteří si toto přečtou a zamyslí se nad tím, pochopí, že skutečná realita je jinde. A proto není vůbec důležité kdo chce ovlédnout tento svět. Neboď ten věčný svět je důležitější. Proto já svoji práci věnuji tomuto cíli. V neposlední řadě v tom hraje úlohu věda. Podle nejnovějších poznatků se vše děje na úplně jiném základě než si myslíme. Hledejme pravdu, ale ne v tomto světě. Jak omezení jsme jsem pochopil když jsem se zabýval fotografií. Jak malou část světelného spektra vnímáme dokazují infrafotografie. A to se stále pohybuji v oblasti dosud poznané. O tom že rezonance různých kmitočtů mohou rozvibrovat třeba sklo do takové rychlosti, že je porušena vzájemná síla částic které ho tvoří a rozbije se ví už malé děti. Co tím chci říct? Že hmotný svět je ovládán daleko silnějšími a mocnějšími silami než vnímáme. Nebuďme tedy líní a hledejme pravdu. Která nás osvobodí. Neinvestujme svůj čas a energii do vyvracení lží, ale do hledání pravdy.Mnoho mi napověděl film skříňka. Kde šlo zhruba o to, že mladí lidé bojující den co den o svou obživu, pochopitelně zadlužení, jako celá americká a dnes i další společnost, jsou konfrontováni jedním pánem, který jim přinese skříňku s tlačítkem. Pokud ho stisknou, dostanou 200 000 dolarů. Ale někdo, koho neznají, zemře. Na rozhodnutí mají 24 hodin. Stisknou a dostanou onu sumu. Ovšem už neví že skříňka putuje k dalším zadluženým lidem. Tentokrát to můžou být právě oni koho ti další neznají a stisknou tlačítko.
   Chcete se prát? Prosím. Zítra vám možná někdo zazvoní na zvonek a udělá vám velmi výhodnou nabídku. A v ruce bude mít malou skříňku s tlačítkem.

 27. Pharmacy Technician employment opportunities are abundant. Pharmacy technicians deliver the results in a number of give good results settings such as retail pharmacies these types of as CVS, Walgreens and Osco, hospitals and elderly care amenities. The hrs are commonly distinctive from the „typical“ 9-five internet business hrs, commonly requiring evening and weekend work. Demand Buy Tramadol very sturdy for the subsequent 5-ten years considering the little one boomer era is entering the stage of their lives in which they are far more most likely to use prescriptions.

 28. Karel Kryl Says:

  Tento web je fakt na Chocholouška. A přispěvatelé na vypolstrovanou celu. Neuskuteční idioti.

 29. můj děda, malý rolník – 15 ha mi odpověděl na otázku, kdy se měli nejlíp řekl, že za hitlera, neměl důvod lhát.

 30. https://www.worldslastchance.com/winds-of-doctrine/id-sm-hada-ovldajc-tento-svt.html

  Také zajímavé čtení o této pakáži. Člověk hned lépe chápe věci jako Irán, Syria, uprchlíci, soros, trump v jarmulce u zdi nářků atd. Snad se je podaří někdy vymazat.
  A jedna anekdotka na odlehčení: Víte proč nám tady Hitler nechal pár židů? Aby jsme poznali jaké to jsou s..ně:-)
  A taky nám ty kurvy zabili Ježíška. Se neodpouští:-/

Zanechat Odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

w

Připojování k %s

%d bloggers like this: