Židé a nedávná historie

Po krátké pauze vám opět přinášíme zajímavé a politicky nekorektní informace. V tomto příspěvku nastíníme stručný úvod do průřezu v historii ve střední Evropě a problému židovské snahy ji ovládnout. Podotýkáme, že vše jsou jasná fakta a historické skutečnosti. Nelze tedy o nich pochybovat a tvrdit, že se tak nestalo. Tedy prosím, jeden velký příběh začíná

. 

nodate-kopie.jpg

Odvaha v boji s nepřítelem je rysem, který židům nikdy nechyběl. Dokonce mu odvaha nechyběla ani v těch případech, kdy si nepřítele sám zvolil.Vilémovské Německo bylo zemí, v níž měli židé značnou hospodářskou a finanční moc ve svých rukou. Jejich soukmenovci měli dokonce stálý přístup k císařskému dvoru a v některých případech vykonávali funkce císařských rádců (W. Rathenau). Vykonávali dokonce značný vliv na veřejné mínění svou literární a publicistickou činností. Nejlepším příkladem toho je Maxmilián Harden (dnes například František Kostlán, nebo Leo Pavlát). Tito všichni mužové bez výjimky, včetně vůdců sociální demokracie, svým postojem umožnili císařské vládě a císaři vstup do války. A nejen to – kupř. M. Harden ještě před válkou veřejně vyčítal císaři přílišnou povolnost vůči zahraničním vládám, slabost a dokonce zbabělost. Vůdcové sociální demokracie, kteří byli z velké části židovského původu, uzavřeli s císařem tzv. Burgfreiden, aby nic nestálo v cestě vstupu Německa do války. To jim ovšem nebránilo v roce 1917 a později, stále otevřeněji obviňovat císaře z rozpoutání světové války.Proč však právě Německo?Odpověď zní: Němci byli, jak se ukázalo již koncem 19. století, populačně nejzdravějším, technicky nejschopnějším evropským národem.Proč však právě I. Světová válka a po ní i Hitler s II. Světovou válkou?Odpovědět lze otázkou: Proč existují zákony Talmudu?Babylonský Talmud (Sabath, fol. 89, str. 699) říká: „Rabín Chisda a Rbba, syn rabína Hony, oba řekli: Co značí hora Sinaj?“ (tj. jaký je pravý význam slova Sinaj, kde byl dán židům Zákon?) „Hora, ze které sestoupila nenávist na všechny národy“ (nenávist je hebrejsky sinah). „Rabín Abahu pravil, že jménem té hory je Sinaj, ale též Choreb, poněvadž skrze tuto horu přišlo zpustošení (hebr. Choreb) na všechny národy světa.“Samozřejmě vedle těchto existují i jiné zákony, které mají opačný smysl. Avšak ty neruší smysl těch prvních. Právě v tom je klíč k oběma světovým válkám i ke zmatkům moderní doby.Proti námitce, že tyto zákony jsou přece příkazy židovské náboženské organizace, která stojí mimo politické dění, a že navíc většina dnešních židů není ortodoxních, lze uvést fakt, že sám Lenin, který rovněž nebyl ortodoxním židem, přijímal rady a pokyny od rabínů. 

Z této doby jsou známá i veřejná mínění k židovské otázce. Nejen politici totiž zaujímali kladný postoj k antisemitismu. Pochopení potřeby státu, obecně tedy řečeno národa, bylo v rozvíjející se společnosti, neboli tzv. růstu  materiálního, ekonomického i morálního. Bohužel, společnost, ve které působili svým vlivem židé, rostla pomaleji, v horších případech rovnou degradovala. Proto bylo nutné si židy tzv. „držet od těla“. To tedy znamenalo, že antisemitismus byl zcela přirozenou věcí, která fungovala jako jistý obranný mechanismus, který měl bránit státní útvary a národní celky od civilizační degradace. Těžko říci, jaká forma antisemitismu však byla nejúčinnější, zda vůbec taková kdy byla.  Pokračování příště…

Reklamy

Zanechat Odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

w

Připojování k %s

%d bloggers like this: