Židé a nedávná historie 2

Díl

Pro zásadní pochopení problematiky nebezpečnosti židovstva je nutné vybavit si nejdříve dobovou atmosféru, sociální strukturu, mocenské vztahy, náboženské cítění, a v neposlední řadě je nezbytné vystopovat existenci různých neveřejných, o to však vlivnějších nadnárodních a nadstátních organizací, které měly v druhé polovině 19. století svou pevnou pozici ve všech státech Evropy.Je veřejně známým a nepopiratelným faktem, že židovské obyvatelstvo je dnes (stejně jako bylo v 19. stol.) soustředěno převážně v hlavních a největších městech každého státu, která jsou středisky obchodu, kulturního dění, a kde se rozhoduje o změnách všeho druhu ve státě i mimo něj.Stejně tak tomu bylo i v případě Vídně, hlavního města Rakousko-uherského císařství. I zde byla soustředěna podstatná část židovského obyvatelstva německého Rakouska, tvořící ve Vídni převážně židovskou obchodní, hospodářskou a intelektuální buržoazii, zaujímající však rovněž zdaleka nepoměrně vysoké zastoupení ve školství, lékařství, soudnictví a dalších intelektuálních oborech. Souhrnně lze říci, že židé ve Vídni měli téměř výsadní zastoupení v zaměstnavatelské části obyvatelstva za podmínky, že zaměstnavatelem je každý, kdo zaměstnává třeba jen služebnou na plný úvazek. Potřeba držet si služebnou v domácnosti, byla tehdy v měšťanských kruzích naprostou samozřejmostí.

Na druhé straně stála armáda továrních a pomocných dělníků všeho druhu, drobných řemeslníků, služebního personálu a pradlen, jimž jejich finanční poměry dovolovaly právě jen zajištění vlastní existence.

Sociální polarizace obyvatelstva ve Vídně druhé poloviny 19. století nebyla způsobena technickou, inteligenční méněcenností nežidovského obyvatelstva. Vysvětlení této otázky poskytne beze zbytku organizační struktura židovské náboženské menšiny – což však tehdy splývalo, jako dnes, v jedno, s mnoha jejími více méně obecně neznámými institucemi, zastupujícími a bránícími zájmy této menšiny.

Židé v Rakousko-Uhersku již tehdy požívali úplné náboženské autonomie, vlastnili ústavy pro své sirotky, pohřební společenstvo, udržovali matriky svých členů a jejich rodin. Zřejmě i zde existovala organizace židovského kahalu, i když značně volnějšího charakteru, než jak fungovala v té době v carském Rusku. Není kupř. znám případ, že by žid zažaloval u státního soudu jiného žida, přesto, že vzájemné hospodářské vztahy židů a jejich obchodní činnosti byly velmi čilé a mnohostranné, což sebou přináší přirozeně občasný vznik sporů, které je nutné řešit (alespoň v některých případech) soudně. Jestliže k projednávání takových sporů mezi židy u státních soudů vůbec nedocházelo, je to důkazem toho, že židovské obce měly i své vlastní soudní orgány pro členy svých obcí.Jedním z nenápadných, avšak spolehlivých pilířů moci rakouského židovstva, byly též lóže svobodných zednářů a podobných organizací, které měly opět pevné a vlivné spojení na všechny sesterské lóže celého světa. Jako na názorný příklad této moci lze poukázat na případ L. Hilsnera v Polné.Tuto organizační strukturu židovstva lze prokázat dávno před rokem 1717, aniž by bylo nutné zvlášť dokazovat, zda založení první zednářské lóže v Anglii bylo myšlenkou a dílem světového židovstva a uskutečňováním jeho světového programu.

Nebude ke škodě stručně uvést, že základní předpoklad pro situaci konce 19. a počátku 20. století byl dán v Rakousku už za dob panování Marie Terezie. Tato svobodomyslná panovnice zcela plánovitě a soustavně začala omezovat vliv řádu jesuitů jak v tehdejším rakouském školství, tak i přímo u císařského dvora. jejich ztracené pozice zaujímali postupně členové společnosti pozdních jansenistů. V tomto volnomyšlenkářském duchu byly vychovány i její děti. Jistě si Marie Terezie ani ve snu nepomyslela, jaký osud připraví její dceři Marii Antoinettě akční přátele jansenistů ve Francii o několik let později.  

Historické skutečnosti Evropy 18. až 20. století byly podmíněny vynikající schopností konspirativní organizace a hereckým talentem židů na jedné straně, na druhé straně byly umožněny důvěřivostí mnoha nejen rakouských, nýbrž obecně evropských vládců, stejně jako lidskou slabostí, jež se projevila úplatkářstvím a korupcí ze strany mnoha státních úředníků.

K plnému pochopení politického vývoje Evropy z konce 18. století až do současnosti, by bylo zapotřebí podrobnějších znalostí židovské otázky zmíněné doby, a to jak z židovských, tak i z nežidovských historických pramenů. Vzhledem k prakticky znemožněné svobodné badatelské činnosti v současné době, má tato poznámka trpký nádech ironie. V této souvislosti je nutné uvést alespoň fakt, že židovské vedení, bez ohledu na jeho konkrétní titul či název, od nepaměti žilo zásadou, že je nutné udržovat neustálé spojení svého židovského zástupce s královským či císařským dvorem či existující vládou, aby tam zajišťoval zájmy židovského vedení.

Je nutné objektivně konstatovat, že ve většině historických případů, díky nejrůznějším okolnostem, byli tito židovští zástupci na nejrůznějších stupních tehdejší společnosti úspěšní. Výsledkem tohoto organizačního systému židovstva bylo dosaženo jeho nadvlády nejen v ekonomice a průmyslu, nýbrž ve všech rozhodujících oborech života národů a států. Jako příklad této židovské nadvlády v Rakousku je možné uvést případ profesora Rohlinga ve Vídni, který se zabýval po dlouhá léta překladem Talmudu a s tímto překladem se snažil seznámit rakouskou veřejnost. Byl ve své činnosti postupně omezován, mnohokrát soudně stíhán pro svou publikační činnost, zbaven práva činnosti profesora, zbaven přístupu k císařskému dvoru a nakonec přinucen k úplné rezignaci a zcela izolován! Pokračování příště…

Reklamy

4 komentáře to “Židé a nedávná historie 2”

 1. Luděk Fejl Says:

  Skvělá analýza. Takovýchto pojednání by mělo být
  na internetu co nejvíc. Zatím, pokud to jde, protože
  je zřejmé že Židé proti tomuto ďříve či později zakročí.
  Jsme pouze v přechodné fázi. Takže vyzívám toho, kdo
  dělá tento web, aby pokračoval co nejvíce dál. Osvěta v židovské otázce je velmi nutná. Kor u nás v ČR kde těch
  pramenů je velmi málo!

 2. Autor je kůň Says:

  Pane autore máte málo informací a píšete takové hlouposti,které se nedají ani číst.Sám jsem si tu vaši hrůzu nepřečetl až do konce,ale přesto můžu usoudit že takovou hloupost může napsat jen retardovaný člověk váš trapný článek toho důkazem!

 3. Zdravim,
  tohle je oprsvdu snuska kecu….zajedte se podivat do osvetimi. To Je tedy podle Vas jedno velke divadlo?

 4. Děkuji a jen tak dál! Lidi nadávají na cigány a jiné etnika, ale židi jsou mnohem větší problém!
  Židé diky holocaustu“ a jiným věcem, dosáhli toho, že lidé mají strach vůbec vyslovit ŽID“. Ale proč se nebojí poukazovat na cigány a jiné? To se musí nechat židům, že udělali kus práce. Strach je svině co? Pokud máte nějaký baner rád si ho dám na svůj web, jelikož je důležité potlačit strach v lidech a o židech začít diskutovat!

Zanechat Odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

w

Připojování k %s

%d bloggers like this: