Revizionistická teze

Přinášíme stručný výtah textu, o kterém si myslíme, že dokáže jasně popsat pojem revisionismu tzv. holocaustu. Proti tomuto tématu dnes existují speciální zákony a paragrafy, které dávají tušit něco špatného a mocného. Nebojme se proto politicky nekorektních informací a zkusme hledět na historický pojem „šoa“ trochu z jiného úhlu pohledu, zřejmě z toho pravdivého.

holliwood_holocaust.jpg

Nikdo nepopírá pronásledování Židů během 2. světové války. Toto pronásledování bylo velmi reálné a velmi brutální. Malá skupinka vědců s rostoucím vlivem, kteří se nazývají „revizionisté“– jejich oponenti raději používají termín „popírači Holocaustu“ – tvrdí, že Němci nikdy neplánovali vyhladit židovský lid, že továrny na smrt, vražedné plynové komory a plynové náklaďáky neexistovaly a že počet 5-6 milionů židovských obětí je nezodpovědným nadsazováním. Revizionisti nepopírají, že mnoho Židů bylo Němci zastřeleno na okupovaných sovětských územích, ale považují počty preferované ortodoxními historiky (1-2 miliony zastřelených Židů) za velmi nadhodnocené. Pro revizionisty není židovská tragédie během 2. světové války v zásadě odlišná od tragédií mnoha jiných národů během válek. Pronásledování etnických a náboženských menšin, koncentrační tábory a nucené práce, střílení civilistů – všechny tyto události se v historii mnohokrát odehrály. Pro revizionisty tedy to, co se přihodilo Židům, nebyla v žádném případě historicky unikátní záležitost, jak tvrdí oficiální historici.

Abychom se ujistili, kdo má pravdu, jestli ortodoxní historici nebo revizionisté, musíme vyřešit kritickou otázku plynových komor (Když se odkazuji na „plynové komory“, stále mám na mysli vražedné komory, ne dezinfekční komory, které se nacházely ve všech táborech a v německých vojenských táborech byly často nazývány plynovými komorami.). Pokud vražedné plynové komory neexistovaly, nebyl žádný Holocaust, protože neexistovala vraždící zbraň a šestimilionová cifra by musela být drasticky zredukovaná, když několik milionů zplynovaných Židů byli neexistující lidé. Revizionisti samozřejmě nemohou dokázat, že nebyli zplynováni žádní Židé. Je obvykle velmi těžké dokázat, že se určitá událost neodehrála. Nikdo z nás například nemůže dokázat, že nikdy nespáchal vraždu. Ale pokud nás někdo obviní z vraždy, musí poskytnout nezvratné důkazy, aby podpořil svoje obvinění, jinak bude považován za lháře šířícího pomluvy. Ačkoliv revizionisti nemůžou dokázat, že během 2. světové války nebyly zplynováni žádní Židé, jsou schopní dokázat, že údajné masové vraždění v plynových komorách, jak je popisované očitými svědky, se nemůže uskutečnit, protože je technicky nemožné. Můžou také demonstrovat, že by bylo dost nemožné odstranit v těchto tzv. vyhlazovacích táborech miliony lidských těl.

I kdyby obránci tvrzení o Holocaustu byli schopní vyprodukovat dokument, že nějací Židé byli během 2. světové války zplynovaní, nevyvrátilo by to revizionistickou tezi, protože jeden nebo dva izolované případy by pravděpodobně byly prací pár zločineckých individuí. Mělo by se však zdůraznit, že ani jeden případ zplynování Němci během 2. světové války nebyl nikdy dokázán dokumentem a že spojenecké jednotky, které osvobozovaly německé koncentrační tábory v letech 1944 a 1945, nenašly ani jedno tělo zplynovaného vězně. To je přiznávané ortodoxními historiky Holocaustu. 

Je důležité si neposlušně uvědomit vztahy mezi vytvořenou fikcí holocaustu, kdy tato fikce mohla, lépe řečeno byla, vytvořena účelově k politickým tahům, které ve většině případů byly ku prospěchu židům. Doporučujeme všem si stáhnout celou brožuru pana Jürgena Grafa, zde, a zamyslet se nad možnými dopady této lži pro celou společnost. Říkat pravdu není zločin, proto principielní odsuzování těchto zdrojů informací jako „popírající Holocaust“, je jen další z mnoha absurdit, které nám židé uštědřili.   

Reklamy

16 komentářů to “Revizionistická teze”

 1. Samozřejmě že tzv. Holocaust je sprostá sviňská
  židovská lež. Měl udělat z této rasy zločinců
  mučedníky a chudáky proti kterým by se nemohlo
  říct křivé slovo. A taky se jim to daří – vymili mozky
  stamilionům lidí. Pro studium otázky Holocaustu je
  však nejlepší a nejvýznamější tzv. Rudolfova zpráva.
  Nic lepšího neexistuje. Je tam vědecky a nezvratně
  prokázáno že Holocaust je obrovskou lží. Tuto
  studii si můžete stáhnout na internetových str.-
  http://www.vzdelavaci-institut.com (v sekci Revizionismus)

 2. Jako velká podpora pro revizionistické teorie se mi jeví to, že mezi revizionisty jsou i židé (Židé)… nebo třeba lidé jako Paul Rassinier, který byl jako komunista sám v koncentračním táboře (!), či Ditlieb Felderer, bývalý Svědek Jehovův…
  Zpráva Germara Rudolfa je brilantní práce – zasloužila by Nobelovu cenu. Můj otec je doktor přírodních věd a potvrdil mi (ač nerad), že všechny metody a postupy, které Rudolf použil byly naprosto správné.

 3. Jan Kilop Says:

  Prosimvás, Nobelovu cenu ať si rozdávaj zednáři (a taky
  to dělaj). Germar Rudolf nepotřebuje žádnou směšnou
  Nobelovu cenu (která se zásadně dává pouze vyvoleným). Vím že jste tím nechtěl říci nic špatného, ale pouze zdůraznit význam Rudolfovy zprávy. Ale tímto
  způsobem by jste to akorát snížil. Copak jste nepochopil že všechny tzv. Nobelovy ceny, ceny za
  ekonomii, ceny míru a podobně jsou určeny jenom k
  propagaci světového židozednářského bratrstva! Nikdo
  jiný, kdo k nim nepatří tyto ceny nedostává!

 4. O pozadí udělování Nobelovy ceny toho mnoho nevím, ačkoliv když se nad tím zamyslím tak je docela logické a pravděpodobné, že v tom mají prsty Židé a zednáři… šlo mi jen o to že NC je velkou většinou lidí vnímána jako synonymum pro skvělou práci. Ale máte pravdu, uznávám.

 5. Vážený Kilope,
  to by mě zajímalo, čím byste oslnil svět Vy, když tak obviňujete Židy ze spiknutí, těmi pravopisnými chybami? No to by si svět užil.!!!!!!!!!!!!!!!! Nobelova cena za pravopisné chyby, to by bylo terno pro Českou republiku. Raději se vraťte na základní školu a zopakujte si pravopis českého jazyka, ať neděláte ostudu, jo!

 6. Nejvíce vymytý mozek má Jan Kilop. Neumí, chudák, ani vyjmenovaná slova. Každý lidský život má nevyčíslitelnou hodnotu a hrůzy Holocaustu jsou nezpochybnitelné. Vy všichni buďte rádi, že jste se narodili s bílou pletí a ve společnosti, kde tvoříte většinu. Upřímně, přála bych vám, abyste si alespoň jeden den prožili na druhé straně…

 7. Jan Kilop Says:

  Vážená debilko, Aleno,
  nechápu co lezeš na tyto stránky když nemáš ani
  elementární znalosti o židovské problematice, hlavně
  že umíš pravopis, chudinko…
  Existence židovské konspirace, jejich cílů a organizací,
  je dnes už doložena v obrovské vědecké bibliografii
  na toto téma, kde je to na základě nevývratných
  dokladů prokázáno. Že ti to není známo, není můj
  problém! Takže neotravuj blbinama racionálně uvažující
  lidi a zůstaň dřepět u židovize (TV, která ti vyplachuje
  mozek), a buď ráda že umíš pravopis.
  A na tu druhou, Terezičku, chudinko, pokud umíš číst,
  přečti si onu Rudolfovu zprávu – aby jsi pouze
  nepapouškovala židovské blbiny a lži!

  • Milý JK, tím, že okamžitě přecházíte do tykání a útočného způsobu odpovědi silně ubírá na věrohodnosti vašeho článku. Zřejmě se nám tu rýsuje další antisemita. Nevím, co Vám židé udělali a řešit to ani nehodlám. Zajímavým a vtipným faktem ale je, že už nějakou dobu brouzdám po stránkách věnovaných jak židovské problematice, holocaustu, tak revizionismu a můžu říct, že o tom něco vím, a Váš příspěvek je až neuvěřitelně shodný s jiným, mnohem profesionálnějším serverem, z kterého jste to očividně celé prakticky opsal, jelikož některé věty citujete téměř doslova a ani je zde neuvádíte jako zdroje. Argumentací „přečti si onu Rudolfovu stránku“ si také moc nepomáháte a dělá to z vás akorát člověka bez vlastního názoru. Svoboda smýšlení ano, ale prosím Vás, neotravujte ostatní protižidovskými řečmi, jejichž nenávistný podtext je cítit na hony daleko.:D s přáním hezkého dne D.

 8. Slečno nebo paní Terezo… „hrůzy Holocaustu jsou nezpochybnitelné“ – podejte tedy nezpochybnitelný a nezpochybněný důkaz! Mimochodem psaní slova holocaust s velkým H – takto židovský spisovatel Norman Finkelstein zapisuje to, co označuje za holocaustovou ideologii.
  A že tvoříme většinu? Kdo ví na jak dlouho.

 9. hahaha vám ti židi lezou na mozek za vším vidíte žida, fakt jste zralí tak do Jedličkova ústavu

  PS.: demence haha

 10. Reakce na blba „čecha“,
  blbe, neumíš číst, protože kdyby jsi uměl, výše by jsi se
  dozvěděl, že existence židovské konspirace a jejich
  světovládných cílů – je už dávno nezvratně prokázanou
  věcí! Je to axiom! Čili pokud někdo tvrdí že Židé – řídí a
  ovládají světovou pilitiku (prostř. zednářských lóží), finance,
  všechny nadnárodní instituce a tisíce organizací – pouze
  opakuje onen prokázaný axiom. Tak o čem to slintáš??!
  Zvedni prdel od židovize (TV) a ubydou ti v hlavě exkrementy!

 11. Nic proti, revizionismus není můj koníček..

  Ale při největší krizi Protektorátu měl R.Heydrich svůj památný projev, kde předkládá svou konečnou vizi pro tento prostor a české občany.

  A my se dočteme, že Češi, „kteří ještě nejsou způsobilí k poněmčení, se odešlou snad po dalším otevření kolem prostoru Ledového moře, v němž budou v budoucnu koncentrační tábory ideální domovinou pro 11 milionů židů z Evropy – tam bychom pak snad mohli nasadit Čechy, kteří nejsou způsobilí k poněmčení, ve znamení úkolu pozitivního ve prospěch Němců jako dozorce, předáky atd., s možností přivést si sem i rodiny.“

  To řekl onen tvůrce „konečného řešení židovské otázky“ krátce před svou smrtí..

  Onen projev zde..

 12. Nemá absolutně cenu se vracet do minulosti, myslím tím
  toho Heydricha! Důležité je že Židé kteří usilují o panství
  nad lidstvem, jsou neomalthusiánci – kteří chtějí vyhladit
  (jakýmkoli způsobem) polovinu lidstva a nad zbytkem
  vládnout. O tom se bavme! Heydrichy nám samozřejmě
  budou neustále předhazovat Židé, ve snaze ze sebe
  dělat mučedníky a chudáčky.

 13. Nenašlo se ani jedno tělo? A co záběry na jámy plné mrtvol???

 14. autore? seš kus osla ! 😉

 15. autor je kokot Says:

  Lidice schořeli od nedopalku viď ty trubko??o fašistickym hnusu chceš polemizovat ty zmrde?to si řikáš čech??

Zanechat Odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

w

Připojování k %s

%d bloggers like this: