Protokoly sionských mudrců

Protokoly sionských mudrců jsou po Talmudu stěžejním dokumentem, který slouží jako přímý a usvědčující důkaz, že židé jsou pro obyčejnou společnost po celém světě velice nebezpečným nepřítelem. Je složité obhajovat názor, že se snaží dojít k totální kontrole nad celým světem. Je to složité, protože činnost v takovém rozsahu se vymyká rozumovému chápání jednotlivce a se zkušeností obecně špatné lidské koordinace popírá tento vpravdě ambiciózní chtíč. Celý dokument je možno ke stažení zde. 

protokoly.jpg

1) Pro naše záměry je bezpodmínečně nutné, aby války nepřinášely územní zisky.Tím sklouznou na hospodářskou rovinu a donutí státy uznat moc našeho panství. Válčící strany budou za tohoto stavu věcí vydány napospas naší mezinárodní agentuře, těm milionům očí, které neomezuje žádná hranice. Pak budou mezinárodní práva nadřazena právům národů podobně, jako občanské právo každého státu upravuje poměr poddaných mezi sebou.

2) Činitelé, které zvolíme pro jejich otrockou poslušnost, nebudou ve skutečnosti rozumět vyššímu státnickému umění. Stanou se šachovými figurami ve hře našich Mudrců a geniálních poradců i odborníků, vychovávaných od mládí k vládě nad celým světem. Vy již víte, že tito odborníci si při studiu dějin a pozorování událostí osvojili vědomosti, potřebné k vládě podle našich plánů. Nežidé naproti tomu se přisvém rozhodování nenechávají vést znalostmi a nestranným posuzováním dějin, ale pouze teoretickými vědomostmi, kterým chybí kritické uvažování nad výsledkem. Proto s nimi vůbec nemusíme počítat. Necháme je, aby se určitý čas ještě bavili a žili v naději na nové zábavy. Jen ať i nadále věří, že jsou pro ně nejdůležitější věcí teoretické zákony, které jsme jim předložili. Jejich slepou víru v tyto zákony v nich ještě utvrdíme pomocí našeho tisku. Nežidovská inteligence bude hrdá na své vědomosti a sama uvede do praxe všechny vědecké teorie, které sestavili naši náhončí,aby vedli ducha Nežidů směrem, který nám vyhovuje.

3) Nemyslete si, že toto tvrzení jsou jen prázdná slova. Vzpomeňte na úspěch,jaký nám přinesly teorie Darwina, Marxe a Nietzscheho. Demoralizující vliv těchto teorií je vám již dnes zcela zřejmý.

4) Je nutné počítat s povahou, vlastnostmi a moderními duchovními směry národů.Jen tak se můžeme vyvarovat chyb v politice a veřejné správě. Vítězství naší soustavy, jejíž dílčí aspekty musíme přizpůsobovat povaze národa v němž působíme,by nebylo korunováno úspěchem, kdyby se neopíralo o soulad vztahů minulosti k přítomnosti.

5) Tisk je v současných státech velmoc, která ovládá veřejné mínění. Jeho úlohou je poukazovat na zdánlivě oprávněné požadavky a stížnosti lidu, rozdmychávat nespokojenost a nenápadně tlumočit naše intence.

6) Tisk je zosobněním takzvané svobody. Ale vlády nežidovských států nedokázaly využít jeho veliké moci, a proto padl do našich rukou. Tiskem jsme dosáhli obrovského vlivu, a přitom jsme zůstali ukryti v pozadí.

7) Díky tisku jsme ve svých rukou shromáždili zlato, i když nás to stálo mnoho slz a krve v našich řadách. Ale každá oběť z naší strany vyváží před Bohem tisíce Nežidů.

8 ) Mohu vás ujistit, že nám k cíli zbývá již jen několik kroků. Urazíme jen krátkou cestu a kruh Symbolického hada, znamení našeho národa, se uzavře. Jakmile bude tento kruh uzavřen, všechny státy Evropy v něm budou sevřeny jako v pevném svěráku.

boj.jpg

9) Lid pod naším vedením odstranil šlechtu, která byla jeho přirozeným ochráncem a živitelem, protože její vlastní zájmy byly v úzkém vztahu s blahobytem národa. Po pádu výsad šlechty je lid pod jařmem zbohatlých lichvářů a povýšenců,kteří jej nemilosrdně utlačují.

10) My se budeme lidu vydávat za osvoboditele z útlaku a navrhneme mu, aby vstoupil do naší armády socialistů, anarchistů a komunistů, které všestranně podporujeme prostřednictvím socialistického zednářstva pod rouškou bratrství a humanity.

11) Šlechta, která měla přirozeným právem podíl na výsledcích práce lidu, měla také samozřejmý zájem na zdraví a spokojenosti pracujících. Náš zájem je zcela opačný – způsobit zhoršení situace Nežidů. 

V dnešní době je jedinou silnou obranou proti moci chtivým židům kvalitní informovanost o jejich  plánech a činech, které se každým dnem naplňují. Musíme sami na sobě pracovat a vzdělávat se, abychom mohli lépe a razantněji tato fakta šířit dále mezi obyčejné lidi. Buďme neposlušní a přistupujme ke svému životu zodpovědně, chtějme žít svobodně! Dokážeme to pouze jako celek, proto se v tento celek také spojme!

Reklamy

53 komentářů to “Protokoly sionských mudrců”

 1. nemyslim ze takto znie aj original ale podstata tu je. ako reakcia tu musi stacit iba: Znicme Sion,uz ho bolo dost! ..cim viac ten had trpi, tym viac sa myka.. posypme ho solou hajzla!

 2. Zaprvé, velmi stručně bych chtěl reagovat na výše
  reagujícího „ianrama“ – výše citované Protokoly jsou
  citovány přesně! A pokud jsou citovány z oněch
  Protokolů (domnívám se že ano) které jsou v tomto
  článku doporučeny – to znamená z verze zveřejněné
  na http://www.vzdelavaci-institut.com, tak to je vůbec
  nejlepší české znění jaké existuje! VŠEM HO
  DOPORUČUJI! Protokoly sionských mudrců jsou
  dokumentem pravým, který pochází ze židovských
  kruhů. Pravost Protokolů prokázal znalec této
  problematiky Ulrich Fleischhauer, který byl v roce
  1935 vyzván soudem v Bernu aby prokázal jejich
  pravost. Výsledkem byl obsáhlý znalecký posudek,
  který potom vyšel i knižně z názvem Pravé Protokoly
  sionských mudrců. I přesto že tímto posudkem bylo
  prokázáno že jsou pravé a že pocházejí ze židovských
  kruhů – do dneška Židé lžou o jejich nepravosti a tvrdí
  že v Bernu bylo prokázáno že jsou falzifikátem. Bohužel
  hodně nežidů to po nich papouškují aniž by znali
  skutečnost. Protože tato skvělá práce existuje i v
  samizdatovém českém překladu, ocituji z nich krátkou pasáž:
  „16. Přiznání jednoho rabína (Přeloženo ze stati o původu Protokolů sionských mudrců. Autorem je Alexandr Nečvolodov, generálporučík ruské carské armády.)

  Abych přispěl k objasnění otázky původu a vzniku Protokolů sionských mudrců, podávám zde výtah z dopisu, který mi byl zaslán 8. října 1928 do Sceau, malého města v bezprostřední blízkosti Paříže, kde jsem tehdy bydlel:

  „V odpověď na Váš dopis ze dne 1. října tohoto roku mám čest sdělit Vám, že tímto dopisem potvrzuji vše, co jsem Vám napsal v prosinci 1924 o Saveliji Konstantinoviči, zemřelém r. 1926.
  Aby vyšla pravda na světlo Boží, jsem srozuměn s tím, že můj dopis bude zpřístupněn veřejnosti, ovšem s tou podmínkou, že nebude uvedeno moje jméno, protože jak jsem Vám již psal, žijí moji příbuzní v sovětském Rusku. Jakmile by sovětské úřady zjistily, že jsem autorem tohoto sdělení, nepochybuji o tom, že by mým příbuzným hrozil velice smutný konec. Proto Vás znovu prosím, abyste mé jméno nikde nezveřejňoval dříve, než definitivně padne bolševický režim židovské nadvlády v Rusku. Po této prosbě již mohu sdělit následující:
  V únoru 1924 jsem se zdržoval jeden týden v klášteře sv. Parackeva blízko vesnice Petkovské v Srbsku. V posledních dnech svého tamějšího pobytu jsem se seznámil se Savelijem Konstantinovičem, již letitým literátem, který žil v tomto klášteře. Přál jsem si s ním mluvit především o L. H. Tichomirovovi, jednom z organizátorů vraždy cara Alexandra II., tohoto teoretika samoděržaví.
  Savelije Konstantinoviče Efrona jsem nalezl v jedné místnosti, jejíž vybavení bylo chudičké dokonce i na klášterní poměry. V osobě Savelije Konstantinoviče se přede mnou objevil velmi starý a nemocný muž (jistě se již blížil osmdesátce), ale duševně naprosto svěží. Poznamenávám to výslovně proto, abych zde předešel možným poukazům na stářím oslabeného ducha tohoto muže. Působil vysloveně dojmem člověka, který naprosto bezpečně ovládá svoji paměť a všechny duševní schopnosti, i když na začátku našeho rozhovoru dával najevo zřejmou zdrženlivost.
  Mluvil jsem s ním podrobně o mnoha věcech a dodnes lituji, že tento starý učenec, jehož životní konec byl viditelně nedaleko, neměl u sebe nikoho, kdo by jeho vyprávění podrobně zaznamenával.
  Ten večer před mým odjezdem z kláštera jsme se Savelijem Konstantinovičem rozmlouvali téměř celou noc. Vzhledem k tomu, co Vás obzvláště zajímá, sděluji z našeho rozhovoru následující:
  Savelij Konstantinovič Efron (literární jméno Litvin), autor knihy Podloudník a redaktor monarchistických novin Světlo, které v Petrohradě vydával Komarov, blízký spolupracovník Šoubinského při vydávání Poselství dějin – tento Efron byl Žid! Vystudoval také židovskou školu a v mladších letech byl dokonce rabínem. Později se obrátil na křesťanství a byl Židy pronásledován za odpadnutí od víry svých otců. Připravili ho právnickými triky o podíl na dědictví, dokonce se několikrát pokusili o atentát, a zažil i jiné podobné příjemnosti. Mezitím se mu podařilo ukončit studium na báňské škole v Petrohradě a nějaký čas měl rovněž (i když spíše příležitostně) kontakty s ruskými revolucionáři. Krátce řečeno, poznal tyto revolucionářské kruhy dostatečně, takže je mohl dobře popsat ve své knize o podněcovatelích nepokojů. Poté, co se stal definitivně mužem ‚pravice’, byl z něho ‚reakční’ spisovatel. Po pravdě řečeno, svému oboru, důlnímu inženýrství, se věnoval velice málo. Tím pravým zaměstnáním a posláním, které pak rozhodlo o jeho životě, byla literatura. Až do vysokého věku, tedy do dne, kdy jsem s ním r. 1924 mluvil v klášteře, zůstal Savelij Konstantinovič typickým Židem, a to nejen svým vnějším vzhledem, ale i přízvukem v řeči.
  Velice miloval svůj národ a v rozhovoru to dával často najevo, ale byl hluboce sklíčen tím, že se tento národ ocitl na scestí vinou svých duchovních vůdců, kteří jej na nešťastnou a mylnou cestu zavádějí. Mluvil jsem s ním o Protokolech sionských mudrců.
  Savelij Konstantinovič se výslovně vyjádřil, že mu jako rabínovi byly známy podstatné rysy obsahu Protokolů sionských mudrců o řadu let dříve, než je křesťané uveřejnili tiskem! Vyprávěl mi nejen o tom, čeho byl přímo svědkem, ale i o příhodách a událostech, jichž byl osobně spoluaktérem. Právě v době, kdy ještě zastával rabínský úřad, zabavila policie ve Vilně při razii v domě jednoho Žida velmi důležité dokumenty, které obsahovaly Protokoly sionských mudrců. Vědělo se, že akce byla provedena na základě udání jiného Žida.
  Místní ruská policie, která se těchto dokumentů zmocnila, byla vzdálena pochopení jejich významu a důležitosti. Mimo jiné proto, že dokumenty byly psány hebrejsky, a pokud si přesně vzpomínám na Efronovo vyprávění, pak dokonce starohebrejsky.
  Proto se policie po zabavení dokumentů obrátila na rabína Efrona s příkazem, aby listiny přeložil do ruského jazyka, přičemž nesměl opustit dům šéfa místní policie dříve, než bude s prací hotov.
  Efronova situace byla mimořádně obtížná. Jako rabín by podle své přirozenosti rád uchoval tajemství dokumentů před policií, jíž se dostaly tak nešťastným způsobem do rukou, ale nevěděl jak to provést.
  Židům se přesto podařilo policii oklamat.
  Příslušné kruhy se okamžitě dozvěděly o zradě jednoho souvěrce, která měla za následek zabavení důležitých židovských dokumentů a v nejvyšším spěchu se pustily do práce, aby smazaly stopy.
  Židé začali u vlastní osoby zrádce. Těžko říci, jaký nátlak na něho vykonávali, ale podařilo se jim dostat jej tak daleko, že svého činu litoval a slíbil nápravu. Protože policie svému informátorovi i nadále důvěřovala, podařilo se Židům s jeho pomocí dokumenty odcizit.
  Prostřednictvím téhož Žida se jim totiž zdařilo navázat spojení s rabínem Efronem, který mezitím už nebyl internován v domě policejního náčelníka, ale byl držen v přísně střeženém vězení, a domluvit s ním, aby autentické dokumenty, které měl překládat, vydal svým souvěrcům a na jejich místo podvrhl jiné, jež mu budou dodány židovským informátorem do jeho střeženého vězení, a které by potom klidně přeložil pro potřeby policie.
  Židům se podařilo tento plán beze zbytku uskutečnit a Efron pak tyto podvržené židovské dokumenty neškodného náboženského obsahu přeložil do ruštiny a odevzdal policii…
  Potud tedy nejdůležitější pasáž líčení S. K. Efrona, které mi podal tento učený muž a bývalý rabín, jenž trávil poslední dny svého života v pravoslavném klášteře a byl podle svědectví mnoha mnichů i laiků upřímným věřícím a hluboce nábožensky založeným člověkem.
  Pokud jde o mne, získal jsem rozhovorem s tímto židovským křesťanským starcem jiný pohled na pomýlené Židovstvo, o jehož bezbrannosti vůči vlastním duchovním vůdcům mluvil Efron se skutečně hlubokou vnitřní účastí a lítostí.

  Paříž, 8. října 1928
  S úctou
  Grigorij …, kapitán jízdy

  Zde citovaný dopis je spolupodepsán Basilem Timotějevem, arcijáhnem ruské církve v Paříži, Rue d’Odessa 18, a doplněn následující poznámkou:

  Duchovní ruské pravoslavné církve
  Zvěstování Nejsvětější Panny v Paříži,
  Rue d’Odessa 18,
  Paris XIVe, 8. října 1928
  No. 102

  Přísaha

  Přísahám při Bohu všemohoucím na svaté Evangelium a na životodárný Kříž, že se nenechávám ovlivňovat ohledy na přátelství, příbuzenství, nadějí na odměnu nebo nějakými podobnými důvody, ale že v této záležitosti vypovídám podle svého svědomí jen čistou a plnou pravdu, a nezamlčuji nic, z čeho bych před Bohem v den Posledního soudu musel skládat účty.
  K potvrzení této své přísahy líbám Kříž a slova svého Spasitele.
  Přísaha byla složena kapitánem jízdy

  Grigorijem (podpis)

  Tato přísaha se vztahuje k líčení S. K. Efrona o Protokolech sionských mudrců a byla složena do rukou arcijáhna Basila Timotějeva.“

 3. Ještě citát z díla Ulricha Fleischhauera; Pravé Protokoly
  sionských mudrců:
  V květnu r. 1920 rozesílal Trebitsch ve Vídni leták, který si zaslouží zachránit před zapomenutím (je otištěn na str. 354 výše zmíněné knihy). Uvádím text v nepatrném zkrácení jak následuje: „Když je nouze nejvyšší, pomoc Boží nejbližší!
  V roce 1897 zasedal v Basileji I. sionistický kongres. Neinformovaná veřejnost se důvěřivě domnívala, že toto shromáždění Židovstva ze všech zemí Páně má platit pouze snaze po zřízení domova početným židovským bezdomovcům, kteří každoročně odjíždějí z východu Evropy, aniž by přesně věděli, kam vlastně půjdou. Dokonce ani mnohým, Židům nepřátelským mozkům, nebyla nepříjemná představa, že by takto zřízením židovského státu v Palestině mohla být s pomocí Židů samotných konečně vyřešena nejpalčivější otázka. Mezi evropskými státníky té doby se nenašel téměř žádný, který by v tomto kongresu vycítil nějakou zvláštní událost. Bylo to samotné Rusko, jediná vláda, která díky svému rozsáhlému systému agentů, informátorů a tajné policii rozuměla nejlépe metodám tehdejšího Židovstva, a proto také musela být tímto Židovstvem jako první zničena! Carská vláda byla přirozeně podezřívavá vůči všem tajným anarchistickým spiknutím v Rusku, o nichž dobře věděla, že jsou soustavně podněcována a vedena Židy. Tato nedůvěřivost ji pak vedla k tomu, že přijala všechna nutná opatření k vypátrání skutečných záměrů sionistického kongresu.
  Veřejná zasedání kongresu byla obecně přístupná každému. Že kromě těchto zasedání rovněž na kongresu proběhla tajná setkání, o tom neměl to nejmenší tušení žádný ze zpravodajských agentů evropských i mimoevropských mocností, kteří své zprávy z kongresu rozesílali do celého světa. Když ale byl po ukončení těchto tajných setkání odeslán do Frankfurtu zvláštní posel s jejich zápisem, podařilo se ruským agentům díky velkorysým úplatkům pozdržet posla na jeho cestě k neplánovanému noclehu. Carští agenti využili noci, aby pomocí najatých, horečně pracujících písařů vyhotovili opis zmíněného dokumentu. Tak se tento velevýznamný dokument dostal nepozorovaně do rukou ruské vlády. Další osudy tohoto tajného spisu, který brzy nato vyšel na veřejnost v tištěné formě a stal se pro Židy velice nebezpečným, byly velice pestré. Díky všudypřítomným penězům ‚Izraelské aliance‘ a jejím nejrůznějším pomocným institucím se zpočátku stále znovu dařilo tento spis ‚nechávat zmizet‘ z veřejnosti. V případě zmíněného dokumentu se tak dálo s nasazením všech sil a s intenzitou jako nikdy před tím. Tak se stalo, že se na veřejnost dostalo tak málo exemplářů tohoto spisu, že se to prakticky rovnalo nule. Stejně tak zůstala bez odezvy naléhavá výstraha několika málo politiků před hrozícím nebezpečím. Důležitý dokument zůstal veřejnosti ‚nezvěstný‘ do té doby, než se podvratné židovské činnosti podařilo zničit ruskou říši jako první z velkých evropských monarchií. Už během války se sice podařilo dvěma Rusům konzervativního ražení dopravit text tohoto spisu do Německa, ale teprve r. 1919 mohlo nakladatelství Auf Vorposten Verlag v Charlottenburku vydat text dokumentu pro německou veřejnost pod názvem Die Geheimnisse der Weisen von Zion.
  Konečně, konečně tedy měl německý národ v této nejcennější ze všech knih po ruce důkaz, který by mohl rozptýlit jeho pochybnosti a podezření. Opravdu, působí to jako Boží řízení, že nám byly odhaleny nejtajnější plány této strašné knihy a že se německý národ začíná probouzet doslova v poslední hodině. Už bylo málem pozdě, protože Německo leželo bezmocně na zemi, Židovstvo jásalo nad Anglií mu věnovanou Palestinou, a samotná ubohá Vídeň se zdála být pouhou provincií světové židovské říše, v jejíchž zdech triumfující Izrael hlasitě a otevřeně zpíval svou vítěznou píseň.
  Musí být prvořadou úlohou každého, kdo je schopen myšlení, tento dokument číst, studovat a rozšiřovat ve všech vrstvách obyvatelstva. Díky Božímu řízení máme v rukou po staletí vypracovávaný a uskutečňovaný fanatický plán na zničení samostatnosti všech národů světa a na zbudování věčné, světové sionistické říše na troskách národů, států a ras, a tento prozrazený plán si nenecháme už nikdy vyrvat žádnou úskočností, žádným nalháváním o jeho neškodnosti, žádným opovážlivým překrucováním a lstivými vytáčkami sionistů.
  Budou se pokoušet namluvit ti, můj milovaný německý národe, že tento dokument je padělek! Padělek, vymyšlený antisemitskými štváči k hanobení a zničení ubohého židovského národa!
  To se ale nesmí stát, a proto dovol, aby tě jeden zapřísahající napomenul, ty národe básníků a myslitelů, svým tajným nepřítelem ponížený na stádo bezmyšlenkovitých blouznivců a žvanilů, dovol, aby tě napomenul ten, který vyrostl v německém duchu a poznal jej do hloubky, ten, který vyrůstal v židovském duchu a naučil se jej stále jasněji prohlédat:
  Nenech si už nikdy vyrvat z rukou svoji přední zbraň proti všudypřítomnému, dosud nezranitelnému a neviditelnému nepříteli, ale třímej ji pevně v ruce a věz, že naučíš-li se tuto zbraň používat v obraně proti téměř nesrozumitelným plánům a cílům svého protivníka, pak je vítězný triumfální pokřik tvého smrtelného nepřítele, ať si zní jak chce vítězně, zbytečný a neopodstatněný! A zapamatuj si: Žádný árijský mozek na světě by nebyl schopen zosnovat takové plány, jak se ti to budou tví nepřátelé snažit namluvit! Z nevyčerpatelného množství ďábelsky zchytralých záměrů a plánů Sionu je stále v platnosti ten, který hrozí každému, kdo by se odvážil překážet tajné světové moci na její cestě, totiž tresty zednářů:
  ‚Smrt je nevyhnutelným koncem každého člověka. Je tedy lepší uspíšit smrt těch, kteří se míchají do našich záležitostí, než se dívat, jak umírá náš národ, my sami, kteří jsme stvořili toto dílo. Zednáře likvidujeme tak, že nás nikdo stojící mimo lóži nemůže podezírat. Ani samy oběti se nedozvědí o svém odsouzení. Když je to zapotřebí, umírají zdánlivě přirozenou smrtí. Protože toto lóžoví bratři vědí, netroufají si proti tomu vystoupit. Tím jsme vykořenili u zednářů touhu i po sebenepatrnějším odporu. Nežidům sice kážeme volnomyšlenkářství, ale náš vlastní lid a naše náhončí udržujeme v železné kázni.’
  Němečtí vojáci! Němečtí studenti! Němečtí dělníci, občané! – Celý ty veliký, dětinský, důvěřivý a čistý německý národe! Procitni konečně z dlouhého, těžkého hypnotického spánku, do něhož tě uvrhl ochromující, poutající zloduch! Ještě je čas, ještě můžeš, procitneš-li a vzchopíš-li se k rozhodnému činu, zlomit zotročující jařmo. Vytvoř si zákony, které jednou provždy odkáží tohoto zloducha do patřičných mezí, a ty povstaneš k nové a větší slávě, můj milovaný německý národe!”

  Tak tohle napsal Žid!

 4. Jan Horsen Says:

  Schází protokoly 12 až 24. Doporučuji Wikipedia.cz

 5. st.patrick Says:

  Pro mě si blb… vždyť to co tu píšeš jsou naprostý bludy. Je jasně doloženo, že tzv.Protokoly jsou podvrhem iniciovaným carem Mikulášem II. aby mohl ospravedlnit vyvražďování tisíců lidí. Doporučuji si nejprve něco přečíst a teprve pak dělat chytrýho.

  • Protokoly sionských mudrcu vznikli po Babylonu.Alexandrijska
   knižnica obsahovala Protokoly sionských mudrcu a Testament
   sionského boha. Tak kto je u teba blb, lepšie je vedieť o malo veciach veľa ako o veľa veci niečo a Ty si ten prípad nečítaj
   len na hajzlu ale venuj sa tomu poriadne…
   Geodetů

   • Ruprecht Says:

    Kde je nějaká stopa po tom co píšeš o PSM v Alexandrijské knižnici ? Upřímně a bezelstně se ptám – nemyslím to jako narážku. Moje pátrání končí u toho Mikuláše II. (viz. např. Wikipedia, )

   • Po jakém to že Babylonu? Prosím určitěji.

 6. Vsichni (az na par vypatlanejch nacku vedi ze „Protokoly“ jsou pouhym protizidovskym podvrhem..To je verejne znamy a dolozeny fakt.Ale vzdy tu budou tupci kteri pred lzi privrou oci,to pokud se jim hodi do kramu..Jeste ze hovadka jako vy o nicem nerozhodujou a nikdo je neposloucha..Snad brzy dospejete.PS: kdyz tolik touzite po Zidovske krvi,proc nejdete do Izraele?Ja vim oni uz Zidi nesedej za ostnatejma dratama a takovy jako ste vy si davaj k snidani..Fasisti jako ste vy udelali z Zidu nejlepsi valecniky sveta a ted je vam lito ze na ne nemate,tak jen zavidite a v bezpeci sveho pokojicku dstite jed…

  • Protokoly jsou pravé a všichni až na pár židáků, kteří se za ně stydí, to vědí ! Do Izraele jeď sám, žide, tady jsi a budeš vždy, pouhým obtížným a prolhaným parazitem !

 7. Asi bych ani neřešil nějaký dokument,ale spíš realitu.Jako to,že nám vládnou židi.Je jich celá halda,ale třebas jen o jednom.Exministr vnitra Bublan (měl by být neutrální) se ukazoval v jarmulce.Kde je pak nějaká nezávislost???Zkus říct cokoli o židech a jdou po tobě.Takhle si demokracii nepředstavuju (což ví každej,že tu žádná není).Doporučoval bych Ti podívat se do české historie.Proč se třebas král nenechával okrádat (ojebávat) od židů.Což se mimochodem týká i cikánů (Viz. Patent, císaře Karla VI. ze dne 22. ledna 1726).Takže než budeš někoho napadat,udělej si trošku přehled a nevěř všemu co se píše v Blesku.

 8. je nutne aby bolo aspon takychto stranok čo najviac.zial nic ine sa teraz robit neda.ked z 1000citatelov zacne trochu premyslat jeden aj to je uspech

 9. trága…antisemité jsou povětšinou úděsní trotlové, což někteří z nich zde jasně prokázali-a proto budou Židé mít vždy přinejmenším intelektuální převahu 🙂

  • Jen aby ta jejich převaha znovu nevyletěla komínem ! Židi jsou prolhaná, zákeřná a chamtivá svoloč ! Parazité nikde nechtění a stále si namlouvající že oni jsou něco víc než ostatní a to jen proto že jsou tupí a bezcharakterní. Prostě Jidášové – jeden jako druhý !

 10. Ty debile, všichni historici tvrdí, že Protokoly jsou podvrh, ale vždy se najde blbeček, který tvrdí, že tohle je důkaz, že Židé vládnou světu. A na tomhle podvrhu byl založen nacismus a i dnes, kdy se už o nepravosti dávno ví, je na tom založen neonacismus… Že Židé vždy bohatli na lichvě? To je jednoduché, nesměli vlastnit movitý majetek a vykonávat řemeslo, čím jiným se měli živit?! Byli vyloučeni ze společnosti kvůli další blbosti-že to byli Židé, kdo zabil Ježíše (že to byla Římská říše už prakticky nikoho nezajímá), to byl důvod, proč je nikdy společnost neměla ráda, byla křesťanská. Člověk by si pomalu myslel, že dneska už jsou lidi chytrý a těmhle kravinám nevěří, ale vždy se najde blbec, který jim potvrdí opak 😛

 11. Podívejte se do vlády a parlamentu.Je to samý žid,teplouš a bývalý komunista-povětšinou židovského puvodu.Netřeba dlouhých komentářu!

 12. Co je špatnýho na teplouších??

 13. Samozřejmě, „protokoly“ jsou pamflet vytořený sovětskou tajnou policií. Takže kdokoliv jim přikládá jakoukoliv váhu je znovu a znovu podvedeným oslem.

 14. Michael Voormman Says:

  Podle mě protokoly sionských mudrců,vžádném případě nejsou podvrh,ta kniha byla vydána v roce 1905.Dnes v podstatě Židé ovládají celý svět.Jediný člověk,který se je pokusil zastavit byl Adolf Hitler,zamozřejmě brutální a nekompromisní cestou,jinak se Židů zbavit ani nedá.Jenže Židé vyvázly a postupně zničí celou árijskou rasu,takzvaně neviditelnou cestou,tak jak to umí jen Žid.

 15. Jediné, co dnes Židé ovládají, je tvůj tupý mozek. Ta jejich neviditelná cesta je tak neviditelná, že ji nevidí ani sami Židé. Protože je tak neviditelná, jako ta jitrnice, co ji svět neviděl. Žádná totiž nebyla a není.

 16. A víte, co je zvláštní? Že několik desetiletí před Protokly byla vydaná kniha Dialogy v pekle mezi Machiavellim a Montesquiem, která má 2560 řádků, přičemž v cca 1060 se shoduje s Protokoly. Ta kniha de facto pojednává o tom samém, jen tam nejsou Židé, ale Napoleon III. Historici se dnes shodují, že Protokoly mají předloohu právě v Dialozích a že byly vydány ruskou tajnou policií za účelem zdiskreditovat rostoucí židovské politické hnutí. Ale ti historici jsou asi Židé, nebo jimi jsou ovládáni, že? 😛

 17. Ty debile, ty jsi žil v tehdejší době, nebo tam žili ty rádoby odborníci, kteří se po x-letech snažili vypracovat znalecký posudek o pravosti dokumentůl???
  Vzpomeň si, pokud jsi byl na světě, jak to probíhalo u nás po „sametové revoluci“, STB zametla všechny stopy, na povrch vyplulo jen to co chtěli, a dnes špička ledovce vládne republice a tahá za provázky, viz loutka? Fischer, není náhodou potomek Šém, Cham nebo Jafet???. Kdo měl prachy a kontakty je stále z obliga, fungovalo to ve starém Římě a funguje to i dnes.
  A neuraz se za „debila“ jen jsem přetlumočil tvoje vstoupení do diskuze z 23.října 2009, možná by to chtělo někdy více přemýšlet – sehnat si informace a vážit slova. Je zajímavé si k tomuto tématu přečíst Main Kampf, Komunistický manifest, Korán a hlavně Bibli, a také některé starověké eposy a sledovat současný trend tohoto tématu a hlavně zapojit myšlenkové pochody a tím pádem i představivost. Nenech si nalajnovat cestu kterou máš jít, ani Galileo Galilei nechtěl mít všechno dopředu nalajnováno. S pozdravem všem skeptikům „A přece se točí.“ Difec

 18. Ty debilko, ty jsi žila v tehdejší době, nebo tam žili ty rádoby odborníci, kteří se po x-letech snažili vypracovat znalecký posudek o pravosti dokumentůl???
  Vzpomeň si, pokud jsi byla na světě, jak to probíhalo u nás po „sametové revoluci“, STB zametla všechny stopy, na povrch vyplulo jen to co chtěli, a dnes špička ledovce vládne republice a tahá za provázky, viz loutka? Fischer, není náhodou potomek Šém, Cham nebo Jafet???. Kdo měl prachy a kontakty je stále z obliga, fungovalo to ve starém Římě a funguje to i dnes.
  A neuraz se za „debilku“ jen jsem přetlumočil(a) tvoje vstoupení do diskuze z 23.října 2009, možná by to chtělo někdy více přemýšlet – sehnat si informace a vážit slova. Je zajímavé si k tomuto tématu přečíst Main Kampf, Komunistický manifest, Korán a hlavně Bibli, a také některé starověké eposy a sledovat současný trend tohoto tématu a hlavně zapojit myšlenkové pochody a tím pádem i představivost. Nenech si nalajnovat cestu kterou máš jít, ani Galileo Galilei nechtěl mít všechno dopředu nalajnováno. S pozdravem všem skeptikům „A přece se točí.“ Difec
  PS: Nejsi náhodou žid nedo (ka).

 19. Hlavně že ty jsi tam žil, že? 😛 Upozorňuji, že Mein Kampf i Manifest jsem četla a četla jsem aj Protokoly, ačkoli to všechno bylo kvůli seminární práci na téma Propaganda a musím říct, že to jsou slátaniny, jedna jak druhá (nebo já jsem zhýčkaná, co se knih týče), ale stále mi nejde do hlavy, jak mě mají tyto tituly přesvědčit, že Protokoly jsou pravdivé a objektivní. Vždyť za ty byly svého času označeny i Rukopisy a dokonce to pár prvotních studií potvrdilo! A kolik lidí je bere za originál dnes??

 20. Nevím, jestli to je nebo není padělek, ale z toho, jak se informace v nich uvedené plní mně běží mráz po zádech.

 21. adlerauge Says:

  Je jasné, že Kristus měl pravdu když řekl, že náboženská a politická elita
  židovstva v 1. stol. n.l. až dodnes je z otce Ďábla. Kdo si nechal namluvit, že Bůh ani Ďábel neexistuje, je proti Ďáblovým politickým intrikám a lžím
  naprosto bezbranný. Je jako plastelina v rukou mistra manipulace. Vytvaruje si
  z lidí pyšných na to, co jim Satan prostřednictvím svých, ne skutečných vědců, ale „pavědců“ a filofů nalil do jejicj nepříliš uvažujích hlav, takové loutky, které poskakují podle toho, za který provázek potáhne. Už brzy zotročí národy. Ani jste si nevšimli, že už žádná „demokracie“ neexistuje, jen
  KORPORATOKRACIE, která brzy nstolí takový útlak, jaký ještě lidstvo naza-
  žilo. Pak se vám, kdo nevěříte v pravost „PROTOKOLŮ“ a v Boha možná rozvítí v těch vašich ateistiských hlavičkách. Satan je samozřejmě původcem stovek falešných tzv. „křesťanských“ církví. Nejhorší je ta římskokatolická.
  Kristus dnes vede svůj pravý sbor, kterému pomáhá oprostit se od pýchy,
  sobectví, naivity a lidské hlouposti. Poznávacím znakem skutečných křesťanů je láska. Kristovo učení je třeba do hloubky studovat a UPLATŃOVAT ve svém životě. Pak může člověk mít jistotu, že ho bude Bůh i Kristus posilovat a chránit, aby přežil zničení jak Satana, tak jeho
  politických a náboženských přisluhovačů. VÝSLEDKY ukazují zda je něco
  moudré a konstruktivní, nebo hloupé a destruktivní. A VÝSLEDKY lidských
  vlád jsou v celé historii od Nimroda, prvního politika, až dodnes žalostné.
  Na Bohu nezávislí lidé sice létají do vesmíru, Bůh to dovolil, ale zároveň
  inspiroval pisatele Žalmu 14, aby v 1. verši napsal: „Bláznivý si řekl v srdci: Není žádný Jehova. Jednali zhoubně, jednali odporně ve svém jednání“. Satan brzy dovrší likvidaci všech, kdo slepě vkládají důvěru v jeho politické a falešné náboženské vůdce. Služte dál Ďáblu a vraždou se
  vám odmění.

 22. Je to spíše než otázka studií a faktů otázka víry.Pokud je to pravda, tak je jasné, že jejich moc už v té době kdy se dělala studie dosahovala takové míry, že pro ně nemohlo býti problémem sepsat tu knihu, s těmi rozhovory, pokládat jí za pravou a vyrobiti mnoho jiných důkazů jednoznačně vylučujících pravost protokolů.
  Na druhou stranu může být vše ok
  V době dobra a lásky nežijeme,žijeme pod bičem bank,žijeme v manipulaci a uměle vytvořených touhách předkládaných v tv,žijeme v lhostejnosti, mlčení,skláňení hlav a pocitu že s poctivostí nikam nedojdeš a jen se udřež.Světové korporace na sebe nabalují stále větší množství menších subjektů, které ač stejné jako kdysi, pod stejným jménem jsou pouze jejich součástí.
  A nebo lidé nedokáží zpracovávat ten rychlý vývoj který zažíváme, který lidská rasa nikdy nezažívala , svým způsobem se topí v informacích a volnosti který nám dnešní svět nabízí.Lidskou přirozeností už odmala je nepřiznávat svou chybu a tak svůj neštastný život schazovat na druhé.
  Nevím čím to,nevím proč, a nevím vlastně zhola nic.Nemám sílu měnit svět ,nemám důvod se hádat a už vůbec nemám důvod někoho nazývat hlupákem, debilem.

 23. 100808 VÁM KOMU ČEMU NĚKOLIKSLOV
  Vám jakýmsi „homotvorům“ bez ohledu vzhledu mocenského postavení pohlaví rodu či věku. Na základě mého jakéhosi společenského zařazení vlivných jsem byl nucen hledat cesty a řešení kterými jsem prokazoval své nepopiratelné schopnosti kterými jsem dokazoval nejen že všechno to co známe a umíme se dá jinak bez ohledu „lepší či ne“ a kontroloval všechno tzv. literaturou dané a přišel na to, že někde je chyba kde opakovaně vložím následující!!

  Všichni se učí že „1×1=1 a 1+1=2“ a nikdo se neopováží s tím nesouhlasit a nebo to kontrolovat neb ČÍSELNĚ to nepochybně odpovídá ale že každé takové „číslo“ má-li něco znamenat, MUSÍ PŘEDSTAVOVAT NĚJAKOU HODNOTU je jakoby “opomenuto“ kde je mi těžko připustit že toto „opomenutí“ by mohlo být jen „nedopatřením“ a i kdyby, pak vaše reakce na mé mnohaleté opakované připomínky v onom smyslu, jsou neomylně NEPROMINUTELNÉ a postrádá jakékoliv porovnání kde opakuji že veškerý hmyz rostlinstvo či plevel reagují na své signály kde i každý rozkládající se odpad dává najevo svou přítomnost tím že „smrdí“ ale VY ANI TO NE a nejsem to já kdo Vás chce někam řadit ale jste to Vy jako moc mající „UČENCI či UMĚLCI“ kteří tuto ostudnou vlastnost si přivlastnili jako hrdost a šíříte to na veškeré další své potomstvo které v mých smyslech je chápáno jako ZLOČIN kde opakovaně zdůrazňuji:

  „Jsou činy za které kdyby se jen popravovalo, pak by to i tak bylo jen jako pouhé prominutí neb takovéto se nemělo nikdy nikde nikým ani započít“ a jestli Vám to zní lépe v němčině kde (leicht zu lärnen es nur können ond nicht denken ist das Alte „gerade marsch über alles HAIL HAIL huraa und SIG HEIL und dan nur die macht haben haben da zu sagen was wir glauben müssen das wir wissen wo jede Scheiße ist ja doch was da viele sind nichteinmahl das. Die stinken nichteinmahl), tak si přivoňte ale jinak slušně řečeno:

  Newtonovo učení kde základem je udáno že „E=m.v.v“ vzniká tím že vychází z vody tekoucí co svou tekutost získává ve vodopádech, kde definuje VÁHU této jako „G=m.g“ a toto násobí VÝŠKOU onoho vodopádu jako „h=½v.t“ kde rychlost „v“ vzniká vlivem „g.t“ čímž dostá-váme ono „½m.g.v.t“ co mi připadá definici „času“ kde víme že rok je DĚNÍ kde Země obíhá kolen slunce kdežto „DEN“ je “relativní“ opak tohoto. Tam obíhá slunce kolem Země kde vzniká i jakási relativní DRÁHA a „homotvorvstvo“ se dá krmit i takovouto NESMYSLNOSTÍ když zločinečtí „bohové“ tak rozhodnou ale dalo by se ovlivnit kdyby onen jakýsi nástrojově zmanipulovaný „homotvor“se chtěl ze svého jakéhosi „stavu hypnotického“ probudit a stal se zase docela obyčejným ale opravdovým ČLOVĚKEM.

  Zatím jsem poznal jen takové, kterým se na nespočetné množství dopisů a připomínek „ani smrdět nechtělo“ a jejich zbabělost se proměnit alespoň v užitečný popel jim brání čímž úvaha pro hlubokou orbu kde asteroidy jako bomby připadají v úvahu je opodstatněná a třeba rozdat praporky aby účastníci podle svých zvyklostí mohli máváním tyto „VÍTAT“..

  Dinosauři co se dostaly do obdobné situace rozhodně mohutně mávaly svými ohony ale současní „industrialisté“ by reagovali jinak vlivem „jejich“ kapitálu a svým „otrokům“ by vnutili ony praporky s „lízátkem“ aby mávali potichu !!!

  To co já si stále jako první oficielně uznaný „PODVODNÍK“ či (hastrman) v republice dovoluji je nejen se učit ale společně jako TVŮRCI pracovat a myslet kde osobně se cítím být natolik schopen a ochoten, abych jako učitel a navigátor mohl mladým generacím udat směr kde nezničitelná energie jako schopnost konat změnu nabízí víc než slovem zle vyjádřit.

  miloslav@telia.com Tel“ +46-2173022 Björkbacken 3. SE-73050 rod.č. (301001)

 24. A jaktože vše, co v těch protokolech je napsáno, se na světě děje?

 25. To je správná otázka – jaktože vše, co v těch protokolech je napsáno, se na světě děje? Přitom jsou Protokoly tím největším a nejnebezpečnějším, jako i bezezbytku dokumentovaným podvrhem, jaký svět kdy viděl ?!
  Jak to patří dohromady?
  Vysvětlením je falsifikace v podpisu = zfalšovaný odesilatel. Tedy autor
  a původce se kryje cizím jménem posunutím zodpovědnosti.
  Nejlepší důkazy dosud dostupné přináší v této záležitosti pravděpodobně Des Griffin ve své knize:
  „Wer regiert die Welt? – Protokolle der Weltdiktatur, Satans neues Testament.“
  (Kdo světu vládne? Protokoly světovlády, Satanův nový Testament.)

 26. Nepochopím ty tupé mozky.Nechejte se dobrovolně židovskými parazity zlikvidovat a ještě si to odsouhlaste,vy hovada! Says:

  Protokoly sionských mudrců jsou zcela autentický dokument,pojednávající o pravých cílech techto nejpodlejších,zkurvených křivonosých ďáblů.Stejně jako jejich vražedný paskvil TALMUD,obraz nesnášenlivosti a ospravedlňování a nabádání k beztrestnému vraždění.
  Proti naší cílené likvidaci z smrdutých pařátů největšího zla světa a ďáblova semene,proti židům a jejich přisluhovačům je potřeba bojovat jedině SILOU,brutální a nekompromisní a jen tak provždy vyhladit tohle vraždící a po krvi prahnoucí animální zdegenerované plemeno rozených zločinců z povrchu tohoto světa.Než tyto zrůdy zničí nás,čímž se nijak netají.

 27. Norimberské protokoly mají více než 50tis. stran. Dodnes je drtivá většina z nich veřejnosti nepřístupná, archivy se budou otevírat postupně cca za pět let. Prakticky všechny z těch, co se na veřejnost dostaly, jsou vyvráceny. Proto musel přijít zákon na ochranu holokaustu, protože jinak by se celá tahle sranda rozsypala jako domek z karet.Vypařily se miliony lidí, kteří nikde nechybí, nikdo je neevidoval,na jejich spálení chybí palivo, které nikdo nekoupil a nikdo nikam nepřevezl, nikde není k nalezení hora popele z krematorií…Zkrátka, kdo nemá rád fakta,připraví si včas zákon. Je to prostě ksindl.

 28. Diskuse nad tím zda jsou protokoly podvrh či nejsou je naprosto a úplně irelevantní – pokud si je čtenář přečte a nezaujatě se podívá na to co se ve světě děje musí JEDNOZNAČNĚ ale JEDNOZNAČNĚ konstatovat, že se tam uváděná fakta REALIZUJÍ. tečka!

 29. jedná se o tzv. „interpetační fake“ neboli chyták, který má za úkol člověka pátrajícího po pravdě splést a odvést bokem od pravdy – té skutečné.

  Ano, ve světě se tyto věci dějí, ano mají stejný cíl (ovládnout lidstvo), ale kdo a proč je dělá už je jiné… = pouze rozdíl v interpretaci.

  Doporučuji přečíst Tajemství Amenti, stručně a jasně popsána současná situace, včetně vysvětlení věcí ohledně života, vesmíru, historie.

 30. Ulrich Fleischhauer; Pravé Protokolů sionských mudrců Says:

  Pravost Protokolů sionských mudrců byla již dávno prokázána! Takže výše uvedená „polemika“ je mimo realitu. Pravost Protokolů a to, že pochází ze židovských kruhů prokázal ve svém znaleckém posudku znalec židovsko-zednářské problematiky Ulrich Fleischhauer roku 1935 pro soudní dvůr v Bernu. Tento znalecký posudek pak Ulrich Fleischhauer vydal i knižně pod názvem: Pravé Protokoly sionských mudrců. Toto monumentální dílo o židovsko-zednářské problematice si můžete stáhnout ze stránek:
  http://www.spiknuti-proti-cirkvi-a-lidstvu.com

 31. SLOVA JEŽÍŠE KRISTA K ŽIDŮM

  VÁŠ OTEC JE ĎÁBEL A VY CHCETE DĚLAT, CO ON ŽÁDÁ.

  ON BYL VRAH OD POČÁTKU A NESTÁL V PRAVDĚ, PONĚVADŽ V NĚM PRAVDY NENÍ.

  KDYŽ MLUVÍ, NEMŮŽE JINAK NEŽ LHÁT, PROTOŽE JE LHÁŘ A OTEC LŽI.

  EVANGELIUM SV. JANA 8, 44

 32. Šílená konspirace, všichni nám tady lžou, ale ty chlape se svým nadměrným intelektem jsi to vše prokoukl! Bravo

 33. Kamarádka Says:

  Radime,
  něco bych Ti chtěla ukázat na Tvém výkladu 8. kapitoly Janova evangelia. Pokud Ježíš označuje všechny Židy za lháře a vrahy, potom by i On sám musel být vrah a lhář, protože se narodil panně Marii (která byla nesporně židovského původu). Pokud jsou tedy všichni Židé lháři a vrahové (včetně Ježíše), není důvod, proč by jsi měl Ježíšovým slovům věřit, protože jsi ho tímto označil za lháře.
  Osobně si myslím, že každý člověk si může vybrat, na čí straně stojí. Bible říká, že svět je pod mocí Ďábla, tedy ti, co si dělají, co chtějí, slouží Satanovi. Je zde i druhá možnost. Můžeme se rozhodnout poslouchat Boha, přijmout spasení. Potom jsme dětmi Božími. To znamená, že každý, kdo neposlouchá Ježíše a nevyznal ho jako Pána a Spasitele je pod mocí Ďábla. Ďábel je stále jeho otec, dokud se svoje synovství nerozhodne změnit. Děti Boha a děti Satana jsou napříč všemi národy, toto synovství je naprosto nezávislé na našich biologických rodičích.
  P.S. Satanovou specialitou je překrucování Bible, Božího slova. Způsobuje zmatky, nejasnosti a vytváří hereze, které se pouze tváří jako založené na bibli, tedy na pravdě. Neříká ti to něco?

  • Ne, KARDINÁLNĚ se mýlíš. Ježíš Kristus byl Bohočlověk a to, že
   se narodil Panně Marii, která byla židovského původu, neznamená, že myslel i ji a jí podobné. To byli ještě v podstatě
   Židé abych tak řekl Starého Zákona, kteří poslouchali Boha!
   Kdežto Židé – farizejové – které Kristus označil za syny Ďábla
   a kteří ho pak také nechali ukřižovat – to jsou právě už ti
   Bohovražední Židé, kteří slouží z Božího dopuštění jako dítka
   Ďábla jako nástroj Božího hněvu proti hříšnému lidstvu. To jsou
   ostatně ti protikřesťanští talmudští Židé – kteří chtějí zotročit celé
   lidstvo!! Po pochopení ti doporučuji dílo: M. Pinaye; Spiknutí
   proti Církvi. Stahuj z:
   http://www.spiknuti-proti-cirkvi-a-lidstvu.com

   Upozorňuji, že toto dílo je opravdu monumentální o této
   otázce. Z tohoto opravdu mimořádného díla můžeš pochopit
   hodně! Věř, že pak přehodnotíš i svůj mylný postoj!

   Pokud nepochopíš rozdíl mezi Židy Starého Zákona a Nového
   Zákona, pak budeš pouze „bloudit“. Od Golgoty jsou Židé
   zavrženým národem a satanskými vazali na tomto světě. Tak
   to bylo určeno samotným Bohem.

 34. Vlad Cristea Says:

  V těchto spisech – protokolech, je, Bohužel, velká část pravdy a současný vývoj je toho nezvratným důkazem, ať si říká kdo chce co chce.
  Toto dění je součástí Božího dopuštění, že se lidé vzdálili od Boha a žití Jeho duchovních vesmírných zákonů v praxi.
  Proto je prostor dán temným – v tomto případě židovsko-zednářským satanistům, kteří mají tento „trest“ na lidstvu naplnit, pokud se samo současnému vývoji nevzepře a neobnoví soulad na Zemi a nesjednotí se pod vedením pravých duchovních jader národů a ne pseudoelit, které nás vedou záměrně do záhuby…

 35. Vyzkoušejte se na protokoly podívat z jiné stránky – ve své podstatě je to propracovaný postup, jak se v dnešním světě chovat, chcete-li být úspěšní. A pro protistranu je to zase úžasný zdroj informací, jak a čemu se má bránit ( tím nemyslím útoky a zabíjení Židů – Žida z toho úplně vynechejte, nejde jen o něho, stejné nebezpečí na nás číhá i od jiných, kteří se řídí podobnými instrukcemi). Z reálu sami víme, kam vede zadlužování, rozbití rodiny, rozbití národa…. . Protokoly jsou plné pasáží, kterými by jsme se měli sami začít řídit, , jiným se zase bránit, a dělat protiopatření, atd. Takže vřele doporučuji přečíst, a hlavně nechat projít hlavou

 36. Právě jsem dočetl PSM na Wikipedii. Kdo z nás může posoudit, jsou-li pravé, nebo ne? Vždyť čemu se dá dnes věřit? Zvlášť na internetu je těžké rozlišit pravdu od fabulace.
  Jisté je ale jedno: je to velice zajímavé a poučné čtení a některé pasáže do puntíku popisují to, co se dnes děje. Tak třeba chování nás „Gojímů“. Nechali jsme si všechno rozvrátit (průmysl, zemědělství, morálku) a oddáváme se nekonečnému konzumu, luxusu a povrchní zábavě. A taky to věčné se ohánění svobodou. Vždyť to už je vážně někdy anarchie. Atd,atd….je tam toho spousta.
  Nevím, kdo a kdy to psal, ale pravda to je a je taky pravda, že to musí jednou skončit kolapsem.
  Možná opravdu někdo někde čeká na svůj čas….
  A taky souhlasím s tím, že většina z nás „Gojímů“ jsou hlupáci a dobytek. Ostatně stačí si jenom přečíst některé zdejší příspěvky.
  Jinak Židů a židovské kultury si velice vážím.

 37. Protokoly sionských mudrců... Says:

  Vážený pane,
  nic ve zlém, ale Váš problém spočívá v tom, že jste si „Protokoly“ přečetl (?) na Wikipedii. Wikipedii samozřejmě zpravují Židé a je to úplně stejné jako kdyby jste prohlásil, že jste se o „Protokolech“ dozvěděl nebo si je přečetl v televizi. Všechny „oificiální“ internetové stránky na internetu jako je „Seznam“, „Centrum“ či Wikipedie jsou zpravovány Židy a jsou pod jejich kontrolou. Čili domnívat se, že se na Wikipedii dočtete o Protokolech sionských mudrců pravdu – to, že jsou pravé a že pocházejí ze židovských kruhů (nejvyšších zednářských špiček B´nai B´rith) je naivní. Na těchto židovských stránkách apod., nemůžete očekávat nic jiného než jejich omleté lži!

  Fundamentální dílo o pravosti Protokolů sionských mudrců je vynikající práce:

  Ulricha Fleischhauera; PRAVÉ PROTOKOLY SIONSKÝCH MUDRCŮ – Znalecký posudek vypracovaný z pověření soudního dvora č. V v Bernu

  Není důkladnější práce nad tuto!

  Stahujte si jí z internetové stránky:
  http://www.spiknuti-proti-cirkvi-a-lidstvu.com

  Jinak to, že si tzv. vážíte Židů apod., vypovídá spíše o úspěšnosti
  jejich propagandy na Vaše myšlení!

 38. Chtěl bych k tomu říci jediné: každý národ včetně nás má své génie podobně jako své zločince, a také své literární podvrhy. Viz naše Rukopisy – taktéž nacistické … O Protokolech se nechci vyjadřovat, zda jse o podvrh nebo ne, nevím to, ale povím Vám jediné: poučné jistě jsou a měl by si to přečíst každý soudný nepodjatý člověk, který chce si říkat vzdělaný, složit si informace pro a proti a udělat si vlastní názor. Jeden z nich vám povím: Jde o čistý macchiavelismus, obecný typ a styl takovýchto děl historicky není nic nového a lidé chamtící mpo moci nepříliš vysokého IQ nebo naoipak zvrácenýách názorů a myšlenek bez ohledu na IQ ve všech končinách i dobách tohoto světa tyto manýry praktikoval, některé Židy, ale i některé třeba Čechy nebo Slováky nevyjímaje. Důležité je, jak se k tomu postavíme my, kteří se chceme počítat mezi slušné lidi, a také jask naložíme s „těmi druhými“. Víte, pořát si tak myslím, že příliš mnoho tolerance někdy škodí … co vy na to, přátelé?

Zanechat Odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

w

Připojování k %s

%d bloggers like this: