Židé nejsou rasa!

Dnes je vystopování jakéhokoliv původu ke starověké Palestině genealogicky nemožné a představa Židů jako osamocené skupiny mezi všemi ostatními je samozřejmě naprostá fikce. Většina lidí západního světa by se mohla vsadit, že by ve svých genealogických záznamech našla palestinskou stopu, která se v nich během 2000 let usadila. A skutečně jsou tu lidé, kteří se zásahem představy židovství hrdě prohlašují za židy: některé z nejstarších jižanských aristokratických rodin hrají hru na hledání rodokmenu zasahujícího do Izraele. Nikdo neví, co se stalo s deseti ztracenými kmeny Izraele, ale spekulace kdo by mohl být kdo jsou oblíbenou anglosaskou zábavou a královna Victoria se stala příslušnicí izraelské společnosti, když vystopovali její původ až k oněm ztraceným kmenům.

 

Dvanáct kmenů vyrazilo z Kanánska zhruba před pětatřiceti stoletími; a nejenže deset z nich zmizelo – více než polovina členů ze zbývajících dvou kmenů se nikdy nevrátila z jejich babylonského „exilu“. Jak potom může kdokoliv tvrdit, že pochází přímo z relativně malé komunity obývající svatou zemi v dobách Abrahámovy smlouvy s Bohem ?


Židovský rasový mýtus vychází ze skutečnosti, že slova Hebrejec, Izraelita, Žid, Judaismus a židovský národ byla synonymně užívána k vytvoření pocitu historické návaznosti. Ale to je špatné. Tato slova poukazují na různé skupiny lidí s různými životními osudy v různých historických dobách. Hebrejec je termín správně používaný pro dobu od počátků biblické historie po usazení v Kanánsku. Izraelita je správné označení pro člena dvanácti kmenů Izraele. Název Jehudi nebo žid je používán ve Starém zákonu k označení členů kmene Judah, potomků čtvrtého Jacobova syna, stejně jako příslušníků království Judah, zvlášť v době Jeremiáše a pod perskou nadvládou. O několik staletí později se toto slovo vrátilo k označení kohokoliv, bez ohledu na původ, jehož náboženství je judaismus.


Popisné jméno judaismus nebylo Hebrejci ani Izraelity nikdy používáno; to se objevilo až s křesťanstvím. Flavius Josephus byl jedním z prvních, kteří toto označení použili, když ho uvedl ve svém recitálu o válce s Římany k implikaci celkové víry, morálních zásad, náboženských úkonů a obřadních nařízení Galilee, zatímco on věřil v nadřazenost helénistického rivala. Když se zrodilo slovo judaismus, nebyl tu žádný hebrejsko-izraelitský stát. Lidé, kteří přijali judaistickou víru, už byli míšenci mnoha ras a národů a tato rozdílnost rychle narůstala.


Pravděpodobně nejvýznamnější masová konverze k judaistickému náboženství v Evropě proběhla v 8. století a tento příběh Chazarů (turko-finských lidí) se hodně dotýká základů moderního státu Izrael. Tento částečně kočovný lid, zřejmě příbuzný s volžskými Bulhary, se poprvé objevil na Zakavkazsku ve druhém století. Usadili se v místě, kde je dnes jižní Rusko mezi Volhou a Donem a pak se rozšířili po pobřežích Černého, Kaspického a Azovského moře. Chazarské království založené Khaganem nebo Khakanem ovládli Atila a Hunové v roce 448 a Muslimové v roce 737. Mezitím ovládali Chazaři větší část Bulharska a Krym a rozšířili své království dál za Kavkaz na severozápad včetně Kyjeva a na východ k Derbendu. Každoročně byly vybírány poplatky od ruských slovanů v Kyjevu. Město Kyjev pravděpodobně postavili Chazaři. V tomto městě byli židé a okolní země před založením ruské říše byla osídlena Varangiány, které skandinávští bojovníci někdy nazývali Russ nebo Ross (zhruba 855-863).


Vliv Chazarů se rozšířil až do dnešního Maďarska a Rumunska. Dnes jsou vesnice Kozarvar nebo Kozard v Sedmihradsku stálým svědectvím průniku Chazarů, kteří spolu s Maďary přežili až do dnešních dnů v Maďarsku. Velikost a síla Chazarského království je prezentována i faktem, že vyslalo armádu o 40 000 mužích (626-627) na pomoc Herakliovi z Byzance při dobývání Persie. Židovská encyklopedie hrdě označuje Chazary jako „dobře uspořádané a tolerantní království s prosperujícím obchodem a velmi dobrou armádou“.

 

Židé, které vyhnal z Konstantinopole byzantský vládce Leo III., našli domov mezi těmito pohanskými Chazary, které chtěli získat mohamedánští a křesťanští misionáři, ale nakonec mezi nimi zvítězila judaistická víra. Bulan, vládce Chazarů, konvertoval k judaismu kolem roku 740. Poté následovala i šlechta a o něco později i jeho lid. Některé detaily ohledně této záležitosti nacházíme v dopisech mezi Khagan Josephem a R. Hasdai Ibn Shaprutem z Cordoby, doktorem a vyslancem sultána Abd al-Rahmana, španělského chalifa. Tato korespondence (kolem let 936-950) byla poprvé zveřejněna v roce 1577 jako důkaz, že židé pořád mají svou vlastní zemi – totiž Chazarské království. Judah Halevi o těchto dopisech věděl dokonce už v roce 1140. Jejich autenticita byla od té doby potvrzena beze všech pochybností.


Podle těchto Hasdai-Josephových dopisů Khagan Bulan jednoho dne rozhodnul: „Pohanství je nepoužitelné. Je pro nás ostuda být pohany. Přijměme jedno božské náboženství, křesťanství, judaismus nebo islám.“ A Bulan předvolal tři duchovní reprezentující tato tři náboženství a nechal je před ním své víry prezentovat. Ale žádný z nich nedokázal přesvědčit ostatní ani vladaře, že jeho víra je ta nejlepší. Proto vládce mluvil s každým z nich zvlášť. Zeptal se křesťanského duchovního: „Kdybys nebyl křesťan nebo se křesťanství vzdal, čemu bys dal přednost – islámu nebo judaismu ?“ Duchovní odpověděl: „Kdybych se vzdal křesťanství, stal bych se Židem.“ Bulan pak položil stejnou otázku muslimovi a i ten si vybral judaismus. A tak přešel Bulan i s chazarským lidem v osmém století na judaismus a od té doby Chazaři (někdy vyslovovaní jako Kazaři nebo Kozaři) žijí podle židovských zákonů.


Ještě silnější pozici získal u Chazarů judaismus za vlády Obadiaha. Synagogy a školy byly stavěny podle instrukcí v Bibli a Talmudu. Jak uvádí profesor Graetz ve své Historii Židů (History of the Jews), „Bulanův nástupce, který převzal hebrejské jméno Obadiah, byl první, kdo jevil opravdovou snahu šířit židovské náboženství. Požádal židovské mudrce o pomoc při upevnění své nadvlády, královsky je odměňujíc… a zavedl do starodávných komunit nové duchovní modely.“ Po Obadiahovi přišla dlouhá řada židovských Khaganů. V souladu s fundamentálními židovskými státními zákony bylo dovoleno usednout na trůn pouze židovským vládcům. Chazarští obchodníci nepřivezli jen hedvábí a koberce z Persie a Blízkého východu, ale také svou judaistickou víru ke břehům Visly a Volhy. Ale Chazarské království bylo napadeno Rusy a jeho hlavní město Itil dobyl roku 969 Sweatoslav z Kyjeva. Byzance se začala Chazarů obávat a závidět jim a společně s Rusy dobyla roku 1016 krymskou část Chazarska. (Krym byl znám jako „Chazarsko“ až do 13.století.) Chazarští židé se rozptýlili na území dnešního Ruska a východní Evropy. Někteří odešli na sever, kde se spojili s kyjevskou židovskou komunitou.


Ostatní se vrátili na Kavkaz. Mnoho Chazarů se znovuoženilo na Krymu nebo v Maďarsku. Cagh Chafut nebo „horští Židé“ na Kavkaze a hebrejští židé z Georgie jsou jejich potomci. Tito „aškenázští židé“ (jak jsou nazýváni židé z východní Evropy), jejichž počet zvýšili židé, kteří v té době utíkali z Německa před křižáky a černou smrtí, měli málo nebo žádnou semitskou krev.


Že jsou Chazaři přímými předky východoevropského židovstva je historický fakt. Židovské historické a náboženské texty toto berou na vědomí, ačkoliv to propagandisté židovského nacionalismu označují za proarabskou propagandu. Trochu ironicky je svazek IV Židovské encyklopedie – protože tato publikace uvádí Chazary s C místo K – nazván „Chazaři k Dreyfusovi: a byl to Dreyfusův proces, jak ho popsal Theodore Herzl, který nechal moderní židovské Chazary z Ruska zapomenout na jejich původ konvertování k judaismu a přijmout antisemitismus jako důkaz jejich palestinského původu.“


Tak můžeme přes tyto antropologické znalosti dojít u Hitlerových předků zpátky až k jednomu ze ztracených kmenů Izraele; zatímco Weizmann může být potomek Chazarů, judaistických konvertitů, který nemá žádné antropologické spojení s Palestinou. Domov, do kterého se Weizmann, Silver a tolik jiných aškenázských sionistů tolik touží vrátit, s největší pravděpodobností nikdy nebyl jejich. Tady je nejzajímavější paradox: je antropologickou skutečností, že řada křesťanů může mít ve svých žilách mnohem více hebrejsko-izraelitské krve než většina jejich židovských sousedů.

  

Dr. Alfred M. Lilienthal NVI

Reklamy

20 komentářů to “Židé nejsou rasa!”

 1. Jedná se evidentně o překlad z angličtiny. Jsou tam totiž chyby v překladu. Ten „khagan“ je anglicky „chán“, ona „Georgie“ je „Gruzie“.

 2. killabeast Says:

  Což je celkem typické… Vlastní úsudek zde neexistuje, jednodušší je inklinovat k „vzrušujícím a neměnným pravdám“.

 3. nechápu, jak někdo ještě dnes může nenávidět židy.neonacismus je jako komunismus, oba šířili nemocní syfilitikové.

 4. A ten ruský kníže, který roku 969 dobyl hlavní město chazarů, se nejmenoval ,,Sweatoslav“, ale Svjatoslav. Jen pro pořádek..

 5. Ty debile, tebe nejspíš porodila mentálně ratardovaná matka!!
  Komunismus byl stejně jako nacismus vytvořen Židy. Bolševismus byl do Ruska zaveden především americkými
  židovskými bankami a taky naprostá většina bolševických
  funkcionářů byli Židé. Nacismus byl zase do Německa zaveden
  vysokostupňovým zednářstvem a za ním stojící židovskou mocí! Byl rovněž financován židovskými bankami z USA a
  Velké Británie. Cílem bylo uvrhnout svět a Německo do druhé
  světové války!! Nemůžeš chápat blbe, máš vypláchlej mozek
  židovizí (TV)!!!

  • Mate zial pravdu. Snazim sa dopatrat kto ty Chazari vlastne su. Podla vsetkeho slovania zili snimi dlhu dobu. Niekde som cital, ze sa skladaju z troch ras a jedna slovanska. A ktomu co ste na pisali. Je to pravda. Ale co stim?

 6. Tak to z tím nacismem nemůžeš myslet vážně-zednáři a nacisté to snad ne.To by už někdo mohl tvrdit že každou významnou věc v posledních 500 letech má pod taktovkou židovská elita.Je dobré vědět kde končí zdravé krytické uvažování a začíná paranoia.

 7. Reakce na Wizarda. Už mě sice nebaví neustále reagovat
  na hlupáky kteří když něco nevědí nebo když se jim to zdá
  podivné – označují to za paranoiu. Tento pojem se pomalu stává typickou českou reakcí. Že je německý nacismus a
  italský fašismus výtvorem vyskostupňových zednářských
  lóží a za nimi stojících židovských kruhů – je doloženo v
  rozsáhlé bibliografii na toto téma. Ocituju znalce židovské
  a zednářské otázky Ericha Ludendorffa:
  „Poslechněme si alespoň velkého znalce a odpůrce zednářstva, generála Ericha Ludendorffa: „Zpočátku bojoval nacionální socialismus právě tak otevřeně jako dosud proti Židům a shromažďoval výrazně aktivní antisemitské stoupence… Staropruské lóže nebyly nikdy napadány fašistickou organizací Stahlhelm, fašistickým Všeněmeckým svazem, ani německy nacionální Lidovou frontou. K tomu jsou po ruce důkazy. Svobodní zednáři ze staropruských lóží se (později) usadili uvnitř nacionálních socialistů a vedli (protižidovský) boj jenom navenek… Kryje se to s úmyslem zasvěcených Židů zavést Německo do války a zabít v něm vůli po svobodě. To také odpovídá snaze zednářstva“ („Weltkrieg droht auf deutschen Boden“, Mnichov 1930).
  „Prorokuji Vám slavnostně, že tento neblahý muž (Hitler) obrátí naší říši v trosky a náš národ uvrhne do nepřestavitelných běd a utrpení. Příští pokolení (Němců) budou tímto jednáním prokleta až za hrob…“ (Z dopisu E. L. kancléři Hindenburgovi, 31. 1. 1931).
  Také ohledně Mussoliniho boje proti zednářstvu je dnes již zřejmé, že popisovaný odpor lóží proti fašistickému režimu byl spíše (z propagandistických důvodů tolerovanou) záležitostí „nezasvěcených“ lóžových složek“.

 8. I přesto že panuje v této otázce názor (protože přímý
  důkaz neexistuje), že naprostá většina současných Židů
  jsou potomci Chazarů, čili kmene (v jihozápadním Rusku),
  který někdy v 8. století přestoupil na judaismus – já osobně
  si to nemyslím! Pokud by to byla pravda – pak by skutečně (většina) současných Židů nebyla rasou – respektive byli by Chazaři. Ale to bohužel nemůže být pravda. A to s toho důvodu – že Židé kteří byli po celá dlouhá staletí obchodníci, lichváři – s těmi nejodpornějšími charakterovými vlastnostmi jaké kdy lidstvo spatřilo – sklon k zločinu, arogance, pýcha, komedianství, atd. Tyto vlastnosti dělali a dělají Židy tím čím byli a jsou – zločineckými konspirátory proti lidstvu. Proto dnes celosvětově ovládají finance, vlády, politiku, nadnárodní instituce, kulturu, média, atd. Čili jak by potom jakýsi Chazaři – mohli zaujmout tyto posty – když by jim chyběli tyto vlastnosti Židů. Tím že před staletími přijali judaismus jako svojí víru – tím se přeci nemohli stát Židy. Respektive nemohli do své chazarské krve nijak “vsadit” tyto charakterové vlastnosti Židů. Čili to je z mého hlediska
  nejlepší vysvětlení toho, že 90% dnešního židovstva,
  nemůžou být Chazaři jak se tvrdí! Je asi pravdou že
  tehdejší Chazarská říše přijala judaismus – to ale ještě
  přeci neznamená že 90% dnešního židovstva jsou
  Chazaři. Navíc když se člověk podívá na ty současné
  židovské ksichty – jako je třeba u nás Kühnl, Železný,
  Weigl (kancléř na hradě), Gabal, Pehe, Svěrák (herec),
  Rašilov (herec), Abrhám (herec)….atd, atd.. to bych musel
  vyjmenovat téměř všechny herce – to jsou přeci typické
  orientální ksichty (černé vlasy, oči, atd). Samozřejmě i
  mezi Židy jsou zrzavý a světlovlasý (viz. Havel, Kroupa,
  Ransdorf, atd..) ale to je proto že židovská rasa je
  míchanicí ras ještě ze staré Palestiny!!

 9. Oni tu žijí a chtějí nás ovládnout !!!

  R

 10. Flavius Josephus nikdy nepouzil slovo zid…. Jeho knihy jsou spatne prelozene … treba nazev vysla v cestine Zidovske valky…. v originale ma byt Judske valky (podle oblasti v Palestie)—Chazari nejsou slovanskeho puvodu i kdyz dost slovanske krve do sebe strebali… jsou spise mongolsko tureckeho… No spoluprace mezi sionisty a nacisty je dnes uz znama vec… A loze typu Thule atd.. o tom taky neni zadna pochybnost… a to ze 90% zidovske populace jsou chazari to je taky znama vec… staci si precist par knih na toto tema… Treba trinacty kmen a nebo fakta jsou fakta… a nebo nam chce tvrdit ze se do evropy nastehovalo z palestny sest a pul milionu zidu a je zrovna zajimave ze nejvic zidu je vtech castech evropy kam se meli presunout chazari po padu chazarske rise (aspon podle knih o chazarech) jako je treba rusko, polsko atd… No ono taky je velmi podivna nahoda ze vetsina tech evropsky zidu mluvi jidis coz se spise podoba germanskemu jazyku nez hebrejsky coz je semitsky jazyk. A ty jejich velke frnaky… jsou spise pribuzne tvarem tatarum… No ale to jsou vice mene zname veci…. staci jen trochu cist a ne zvanit sve pseudodebilni keci…. jee…hodin jak na kostele…a na misto toho abych spal zase mlatim praznou slamu…

 11. NaziMesias Says:

  ano ………..oni nas chteji ovladnout a jsou vsude !!!! vcera jsem sel v noci na zachod ,chci slezt z postele a ted si uvedomim ze pod posteli muze byt zid…………tak jsem to radsi pustil do duchny nez aby me chytil za nohu,dneska jsem jedl polevku ale uvedomil jsem si ze co kdyz ji delal zid? jdu k plotynce ,zvednu poklicku a ……………..je tam !!!! ZID !!!! uz to vzdavam……….nemohu dal,jsem naprosto vycerpan………..sbohem raso,ma ruka pomalu klesa………sbohem Hitlere,muj dive divu,sbohem moje milovana detska knizko – Mein Kampf,uz te vice nebudu cist…………………………………….sbohem cesi,vsichni jsme gulasovej mix vseho co se tlacilo do evropy ale pro nas jsme nejcistsi…………..vite pratele ono je snazsi upadnout do snovych vizi a stat se nackem,je to snazsi nez prijmout normalni odpovednost za svuj zivot, a nadavejte me tu jak chcete mam vas u prdele jen jsem se sem prisel pobavit

 12. Doporucuji precist knihu Satanova synagoga od Andrew Carrington Hitchcocka je tusim jeho jmeno. Rozhodne stoji za zamysleni…

 13. Judaismus není rasa, ale náboženství. Lidově se říká Židé, ale mělo by se říkat Izraelité. Izraelité byli jedním národem z rasy zvané Semité. Mezi Semity, tedy příbuzné Izraelitů patří i Arabové a Arméni. Také Amharci a kdysi Féničané. Např. Hebrejci byli jen jedním z 12 kmenů Izraelitů. Mně ti tzv. Židé nevadí, protože mi svoje náboženství nevnucují. Mně serou muslimové s tím svým podělaným islámem. To je mor pro Evropu !!! Pogromy na židy se dělaly jen ze závisti, že oni umí kšeftovat a ti ostatní ne. Když byl někdo blb a půjčil si u žida-lichváře, jeho problém.

  • Židé se neříká lidově, ale na základě vědeckých a historických faktů. To tvoje „Izraelité“ je jen málo používaný výraz stejného významu.

 14. Hi there to all, it’s really a pleasant for me to pay a visit this website,
  it consists of priceless Information.

Zanechat Odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

w

Připojování k %s

%d bloggers like this: